ေအာက္နွဳိက္သြားတယ္ လို႕ လူသိမ်ားတဲ့ လူပိ်ဳလွည့္တဲ့ဓေလ့

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 12:07 PMေအာက္နွဳိက္သြားတယ္ လို႕ လူသိမ်ားတဲ့  လူပိ်ဳလွည့္တဲ့ဓေလ့
===================================

မြန္လူမ်ိုးတို႕ရဲ႕ ထုူးဆန္းျပီးလူသိမ်ားတဲ့ လူပ်ိဳလွည့္ျခင္းဓေလ့တစ္ခု

ကေတာ့ညဘက္အခ်ိန္မွာ မိမိနွစ္သက္တဲ့မိန္းမပ်ိဳအိမ္ေအာက္ လူပ်ိဳလွည့္

တဲ့ဓေလ့ပါ ။  ေအာက္နွုိက္သြားျခင္းလို႕ လူသိမ်ားတဲ့ ဓေလ့

လို႕အျခားတုိင္းရင္းသားေတြ သိထားတဲ့ဓေလ့ ဟာ ရိုင္းစိုင္းတဲ့ဓေလ့တစ္

ခု မဟုတ္ပါဘူး။ မြန္လို" ေၾက၀္၀ုတ္ " ျမန္မာအသံထြက္ ကရဲ၀ု ( မိန္းမပိုး

ျခင္း) လို႕အဓိပၸါလ္ရပါတယ္။ မိေကာင္းဖသားပီပီ အိမ္ေအာက္အေရာက္

သြားျပီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်စ္ေရးဆိုတဲ့ဓေလ့တစ္ခုပါ။ 

မြန္အိမ္ေတြ ဟာ ေျခတံရွည္အိမ္ျဖစ္ျပီး အိမ္ေအာက္အထိ ႏြားလွည္းေမာင္း

သြင္းလို႕ရေအာင္၊ အခ်ိဳ႕စပါးက်ီေတြကို အိမ္ေအာက္မွာကန္႕ျပီးေဆာက္

လို႕ရေအာင္ကို ျမင့္ၾကပါတယ္။ အခု လို ညဘက္ လူပ်ဳိလွည့္တဲ့ ဓေလ့မွာ 

ကာလသားဟာမိမိနွစ္သက္သေဘာက်တဲ့မိန္းမပ်ိဳကို ညဘက္အိိမ္ေအာက္

အေရာက္ခ်စ္ေရးဆိုနိဳင္ဘို႕၊မိမိအေပၚတိမ္းညြတ္မွဳရွိမရွိ၊စတဲ့သတင္းခ်က္

လက္ေတြ ရဘို႕  အပ်ိဳေခါင္းေဆာင္( သုိ႕) ေအာင္သြယ္ေတာ္ကို အားကိုးရ

ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ မိမိနွစ္သက္တဲ့မိန္းမပ်ိဳအိပ္တဲ့ ေနရာအတိက်

ကို သိဘို႕ သတင္းအခ်က္လက္ရဘို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။အပ်ိဳေခါင္းေဆာင္

" သို႕" ေအာင္သြယ္ေတာ္က လည္းမိန္းမပ်ိဳကို ကေန႕ည အိမ္ေအာက္လူပ်ိဳ

လွည့္သူလာမယ္ဆိုတာ ေျပာျပီးဘယ္သူဘယ္၀ါမေျပာဘူး။ ညဘက္ေရာက္

ရင္ ကာလသားက အေဖၚေခၚျပီးေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဦးတည္းေသာ္

လည္းေကာင္း ေခြးေျခတစ္လုံးကို သယ္ေဆာင္သြားရပါတယ္။ မိန္းမပ်ိဳအိ္မ္

ေအာက္ေရာက္ရင္ အသင့္ေဆာင္လာတဲ့ တုတ္(သို႕)၀ါး စသျဖင့္ မိန္းမပ်ိဳ

အိပ္တဲ့ၾကမ္းကို ေခါက္ျပီး နွိဳးသလို အခ်ိဳ႕က ၾကမ္းၾကားေသးေသးထဲ

၀င္နိဳင္ေအာင္ ၀ါးကို အနည္းငယ္ခြ်န္တဲ့၀ါးနဲ႕နိဳးျပီး မိမိေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း

အသိေပးရပါတယ္။ မိန္းမပ်ိဳက မိမိအိပ္တဲ့ ေခါင္းရင္း ၾကမ္းျပင္ၾကားကေန

စကားျပန္ေျပာပါတယ္။ ကာလသားက ေခြးေျခေပၚထိုင္ျပီး စကားကို 

အခ်ီက် ေျပာသလို စကားထွာသေဘာလဲေျပာတတ္ၾကတယ္။ 

ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာလဲေမးရင္း နဲ႕အျပန္လွန္စကားေျပာတဲ့ဓေလ့သာ

ျဖစ္တယ္။ မိန္းမပ်ိဳက မနွစ္သက္ရင္ စကားျပန္မေျပာလည္းေနနိဳင္တယ္။ 

စကားျပန္မေျပာရင္ ကာလသားက ျပန္လွည့္ရတတ္ပါတယ္။ 

အခုလူပ်ိဳလွည့္ျခင္းမွာ ခ်စ္သူရွိျပီးသား မိန္းကေလးျဖစ္ေနရင္လဲ သြား

ေရာက္လူပ်ိဳလွည့္လို႕ရသလို ရင္ဖြင့္ခ်စ္ေရးဆိုခြင့္ ရွိပါတယ္။ အခု လူပ်ိဳ

လွည့္နည္းမွာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဳးလြန္ျခင္းမလုပ္ဘို႕ေစာင့္ထိမ္းရ

သလို အမ်ားထင္သလို လက္၀င္လို႕ရတဲ့ၾကမ္းေပါက္လဲ မရွိပါဘူး။ အခု 

လူပိ်ဳလွည့္နည္းမွာ အိမ္ေထာင္သည္ လုံး၀ လုိက္ပါခြင့္မရွိပါဘူး။ ကာလ

သားဟာ ပထမဦးဆုံးလူပ်ဳိလွည့္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ရင္ေနာက္ေန႕မွာ ဘယ္မိန္းမပ်ိဳ

အိမ္ေအာက္ လူပ်ဳိလွည့္ခဲ့ စကားေျပာခဲ့တာ  မိမိျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာေပး

ရပါတယ္။ အဲသလို ေၾကျငာေပးမွ ရပ္သိရြာသိျဖစ္ျပီး မိန္းမပ်ိဳကလည္းည 

ကမိိမိကို လူပ်ိဳလွည့္ ခ်စ္ေရးဆုိသူဘယ္သူလဲဆိုတာ သိဘို႕လိုပါတယ္။

အခုလူပ်ိဳလွည့္နည္းမွာ အဓိကအေရးၾကီးတာက မိန္းမပ်ိဳအိပ္တဲ့ေနရာ

အတိက်သိဘို႕အေရးၾကီးပါတယ္။ တခါတေလ အဆင္မေျပမူေလးေတြ 

ခြ်တ္ေခ်ာ္တဲ့ ေနရာေပးမိျခင္း ျဖစ္ခဲ့ရင္အိုးနင္းခြက္နင္းျဖစ္တတ္တယ္။ 

မိန္းမပ်ိဳဖခင္ အိပ္တဲ့ေနရာ တုတ္နဲ႕ထုိးမိသူမ်ားလဲရွိတတ္ၾကပါတယ္။ 

မိန္းမပ်ိဳအိပ္တဲ့ေနရာ ျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒီညမွ အျခားသူတစ္ဦး အိပ္လိုက္တဲ့

အေျခေနေတြလည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မူးရစ္ေသာက္စားျပီးလူပ်ိဳလွည့္သြား

ရင္ လဲ အဆင္မေျပပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာက္နိဳက္ျခင္းလို႕ လြယ္လြယ္ 

အမည္ေပးလိုက္တဲ့ လူပ်ိဳလွည့္ဓေလ့မွာ ရိုင္းစိုင္းတဲ့ အျပဳမူမရွိဘဲ ယဥ္ေက်း

သိမ္ေမြ႕ရတဲ့ဓေလ့တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။

 " က်မကို ၾကိဳက္လို႕ေအာက္နိဳက္လာ က်မ မၾကိဳက္ေတာ့တုတ္နဲ႕ထိုး 

အေဖနိဳးေတာ့ တုတ္နဲ႕လိုက္ သူထြက္ေျပးေတာ့ ေခြးလိုက္ကိုက္  " လို႕

 လူရြင္ေတာ္ေတြ ျပက္လုံးထုတ္တတ္ပါတယ္။ အခု ဓေလ့ကို ေရွးက်တဲ့

မြန္ရြာအခ်ိဳ႕မွာ က်င့္သုံးဆဲျဖစ္ေပမဲ့ ျမိဳ႕ေပၚေတြ မွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ 

မြန္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕နာမည္ၾကီးျပီးထူးဆန္းတဲ့ လူပ်ိဳလွည့္ျခင္းဓေလ့ျဖစ္ျပီး

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မက်ဳးလြန္ေအာင္ ထိ္မ္းသိမ္းယဥ္ေက်းရတဲ့ 

ဓေလ့သာျဖစ္ပါတယ္။ 

( ၉.၁၂.၂၀၁၃) မြန္လူမ်ိုးတို႕ရဲ႕ ထုူးဆန္းျပီးလူသိမ်ားတဲ့ လူပ်ိဳလွည့္ျခင္းဓေလ့တစ္ခု ကေတာ့ညဘက္အခ်ိန္မွာ မိမိနွစ္သက္တဲ့မိန္းမပ်ိဳအိမ္ေအာက္ လူပ်ိဳလွည့္ တဲ့ဓေလ့ပါ ။ ေအာက္နွုိက္သြားျခင္းလို႕ လူသိမ်ားတဲ့ ဓေလ့ လို႕အျခားတုိင္းရင္းသားေတြ သိထားတဲ့ဓေလ့ ဟာ ရိုင္းစိုင္းတဲ့ဓေလ့တစ္ ခု မဟုတ္ပါဘူး။
မြန္လို" ေၾက၀္၀ုတ္ " ျမန္မာအသံထြက္ ကရဲ၀ု ( မိန္းမပိုး ျခင္း) လို႕အဓိပၸါလ္ရပါတယ္။ မိေကာင္းဖသားပီပီ အိမ္ေအာက္အေရာက္ သြားျပီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်စ္ေရးဆိုတဲ့ဓေလ့တစ္ခုပါ။ မြန္အိမ္ေတြ ဟာ ေျခတံရွည္အိမ္ျဖစ္ျပီး အိမ္ေအာက္အထိ ႏြားလွည္းေမာင္း သြင္းလို႕ရေအာင္၊ အခ်ိဳ႕စပါးက်ီေတြကို အိမ္ေအာက္မွာကန္႕ျပီးေဆာက္ လို႕ရေအာင္ကို ျမင့္ၾကပါတယ္။ အခု လို ညဘက္ လူပ်ဳိလွည့္တဲ့ ဓေလ့မွာ ကာလသားဟာမိမိနွစ္သက္သေဘာက်တဲ့မိန္းမပ်ိဳကို ညဘက္အိိမ္ေအာက္ အေရာက္ခ်စ္ေရးဆိုနိဳင္ဘို႕၊မိမိအေပၚတိမ္းညြတ္မွဳရွိမရွိ၊စတဲ့သတင္းခ်က္ လက္ေတြ ရဘို႕ အပ်ိဳေခါင္းေဆာင္( သုိ႕) ေအာင္သြယ္ေတာ္ကို အားကိုးရ ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ မိမိနွစ္သက္တဲ့မိန္းမပ်ိဳအိပ္တဲ့ ေနရာအတိက် ကို သိဘို႕ သတင္းအခ်က္လက္ရဘို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။အပ်ိဳေခါင္းေဆာင္ " သို႕" ေအာင္သြယ္ေတာ္က လည္းမိန္းမပ်ိဳကို ကေန႕ည အိမ္ေအာက္လူပ်ိဳ လွည့္သူလာမယ္ဆိုတာ ေျပာျပီးဘယ္သူဘယ္၀ါမေျပာဘူး။ ညဘက္ေရာက္ ရင္ ကာလသားက အေဖၚေခၚျပီးေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဦးတည္းေသာ္ လည္းေကာင္း ေခြးေျခတစ္လုံးကို သယ္ေဆာင္သြားရပါတယ္။ မိန္းမပ်ိဳအိ္မ္ ေအာက္ေရာက္ရင္ အသင့္ေဆာင္လာတဲ့ တုတ္(သို႕)၀ါး စသျဖင့္ မိန္းမပ်ိဳ အိပ္တဲ့ၾကမ္းကို ေခါက္ျပီး နွိဳးသလို အခ်ိဳ႕က ၾကမ္းၾကားေသးေသးထဲ ၀င္နိဳင္ေအာင္ ၀ါးကို အနည္းငယ္ခြ်န္တဲ့၀ါးနဲ႕နိဳးျပီး မိမိေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးရပါတယ္။ မိန္းမပ်ိဳက မိမိအိပ္တဲ့ ေခါင္းရင္း ၾကမ္းျပင္ၾကားကေန စကားျပန္ေျပာပါတယ္။ ကာလသားက ေခြးေျခေပၚထိုင္ျပီး စကားကို အခ်ီက် ေျပာသလို စကားထွာသေဘာလဲေျပာတတ္ၾကတယ္။ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာလဲေမးရင္း နဲ႕အျပန္လွန္စကားေျပာတဲ့ဓေလ့သာ ျဖစ္တယ္။ မိန္းမပ်ိဳက မနွစ္သက္ရင္ စကားျပန္မေျပာလည္းေနနိဳင္တယ္။ စကားျပန္မေျပာရင္ ကာလသားက ျပန္လွည့္ရတတ္ပါတယ္။ အခုလူပ်ိဳလွည့္ျခင္းမွာ ခ်စ္သူရွိျပီးသား မိန္းကေလးျဖစ္ေနရင္လဲ သြား ေရာက္လူပ်ိဳလွည့္လို႕ရသလို ရင္ဖြင့္ခ်စ္ေရးဆိုခြင့္ ရွိပါတယ္။ အခု လူပ်ိဳ လွည့္နည္းမွာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဳးလြန္ျခင္းမလုပ္ဘို႕ေစာင့္ထိမ္းရ သလို အမ်ားထင္သလို လက္၀င္လို႕ရတဲ့ၾကမ္းေပါက္လဲ မရွိပါဘူး။ အခု လူပိ်ဳလွည့္နည္းမွာ အိမ္ေထာင္သည္ လုံး၀ လုိက္ပါခြင့္မရွိပါဘူး။ ကာလ သားဟာ ပထမဦးဆုံးလူပ်ဳိလွည့္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ရင္ေနာက္ေန႕မွာ ဘယ္မိန္းမပ်ိဳ အိမ္ေအာက္ လူပ်ဳိလွည့္ခဲ့ စကားေျပာခဲ့တာ မိမိျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာေပး ရပါတယ္။ အဲသလို ေၾကျငာေပးမွ ရပ္သိရြာသိျဖစ္ျပီး မိန္းမပ်ိဳကလည္းည ကမိိမိကို လူပ်ိဳလွည့္ ခ်စ္ေရးဆုိသူဘယ္သူလဲဆိုတာ သိဘို႕လိုပါတယ္။ အခုလူပ်ိဳလွည့္နည္းမွာ အဓိကအေရးၾကီးတာက မိန္းမပ်ိဳအိပ္တဲ့ေနရာ အတိက်သိဘို႕အေရးၾကီးပါတယ္။ တခါတေလ အဆင္မေျပမူေလးေတြ ခြ်တ္ေခ်ာ္တဲ့ ေနရာေပးမိျခင္း ျဖစ္ခဲ့ရင္အိုးနင္းခြက္နင္းျဖစ္တတ္တယ္။ မိန္းမပ်ိဳဖခင္ အိပ္တဲ့ေနရာ တုတ္နဲ႕ထုိးမိသူမ်ားလဲရွိတတ္ၾကပါတယ္။ မိန္းမပ်ိဳအိပ္တဲ့ေနရာ ျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒီညမွ အျခားသူတစ္ဦး အိပ္လိုက္တဲ့ အေျခေနေတြလည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မူးရစ္ေသာက္စားျပီးလူပ်ိဳလွည့္သြား ရင္ လဲ အဆင္မေျပပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာက္နိဳက္ျခင္းလို႕ လြယ္လြယ္ အမည္ေပးလိုက္တဲ့ လူပ်ိဳလွည့္ဓေလ့မွာ ရိုင္းစိုင္းတဲ့ အျပဳမူမရွိဘဲ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ရတဲ့ဓေလ့တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ " က်မကို ၾကိဳက္လို႕ေအာက္နိဳက္လာ က်မ မၾကိဳက္ေတာ့တုတ္နဲ႕ထိုး အေဖနိဳးေတာ့ တုတ္နဲ႕လိုက္ သူထြက္ေျပးေတာ့ ေခြးလိုက္ကိုက္ " လို႕ လူရြင္ေတာ္ေတြ ျပက္လုံးထုတ္တတ္ပါတယ္။ အခု ဓေလ့ကို ေရွးက်တဲ့ မြန္ရြာအခ်ိဳ႕မွာ က်င့္သုံးဆဲျဖစ္ေပမဲ့ ျမိဳ႕ေပၚေတြ မွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕နာမည္ၾကီးျပီးထူးဆန္းတဲ့ လူပ်ိဳလွည့္ျခင္းဓေလ့ျဖစ္ျပီး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မက်ဳးလြန္ေအာင္ ထိ္မ္းသိမ္းယဥ္ေက်းရတဲ့ ဓေလ့သာျဖစ္ပါတယ္။
 ( ၉.၁၂.၂၀၁၃)
You might also

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.