မိမိကုိယ္ကို မီးရႈိ႕ျပီး ေသေၾကာင္းၾကံမႈအား အြန္လိုင္း၌ တိုက္ရိုက္ျပခဲ့သူ

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 4:48 PM


article-2516641-19C51F7D00000578-0_634x374

By Khin Aung - December, 2nd 2013
“Stephen” ဟုသာ သိရွိရသည့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ၏ မိမိကုိယ္ကို မီးေလာင္တိုက္သြင္းျပီး ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈအား အြန္လိုင္း၌ တိုက္ရိုက္ျပသမႈကို လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔က ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ ခဲ့ၾကသည္။
အဆုိပါလူငယ္သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က 4chan ဟု အမည္ရသည့္ ဓာတ္ပံုမွ်ေဝမႈ လူမႈကြန္ယက္ေပၚ၌ ယင္း၏ ေသေၾကာင္းၾကံရန္ အစီအစဥ္အား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့သည္။ 4chan အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစရာ မလိုပဲ Anonymously အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
အဆုိပါ post အရ ယင္းအေနျဖင့္ မၾကာမီတြင္ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ၏ ေနာက္ဆုံးနာရီမ်ားအား သတ္ေသမႈအတြက္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ၊ 4chan အား ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္သုံးစြဲခဲ့သူ ျဖစ္သည့္ မိမိအေနျဖင့္ ကြန္ယက္ေပၚမွ လူထုၾကီးအား ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ အားလုံးအတြက္ “သူရဲေကာင္းဗီဒီယို” ထုတ္လႊင့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း ေရးသားသြားခဲ့သည္။
article-2516641-19C51FF500000578-140_634x233
ထုိ႔အျပင္ ယင္းအတြက္ ဗီဒီယို တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ (Live Streaming) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးၾက ေစလိုေၾကာင္း ၊ အကူအညီ ရရွိပါက ကတိအတိုင္း Live Video ျဖင့္ သတ္ေသျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားခဲ့သည္။
“သူရဲေကာင္းဗီဒီယို” (သို႔) Hero Cam ဆုိသည္မွာ မိမိကုိယ္ကုိ ေသေၾကာင္းၾကံမႈအား တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည့္ အြန္လိုင္းအေခၚအေဝါ ျဖစ္သည္။
“Stephen” ၏ အစီအစဥ္အား တိုက္ရိုက္ ထုတ္လႊင့္ရန္အတြက္ Video Streaming ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ျဖစ္သည့္ Chateen ေပၚ၌ လူတစ္ဦးက ကူညီျပီး setup ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ Chateen ေပၚ၌ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈအား ကန္႔သတ္လူဦးေရျဖစ္သည့္ လူ ၂၀၀ က ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကျပီး အမ်ားအျပားက ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။
article-2516641-19C5232000000578-940_634x399
ယင္း၏ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈအား ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ “Stephen” မွ ေဆးလုံး အမ်ားအျပားအား Vodka ႏွင့္အတူ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ျပီးေနာက္ ေပါင္မုန္႔ကင္စက္အား အသံုးျပဳျပီး ယင္းေနထိုင္ရာ အခန္းအား စတင္ျပီး မီးေလာင္တိုက္ သြင္းခဲ့သည္။
မီးမ်ားေလာက္ျမိဳက္ေနခိုက္ ကုတင္ေအာက္သို႔ ဝင္ေရာက္ျပီး “#imdead #omgimonfire ႏွင့္ I’m f*ck3d” စသည့္ hashtag မ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကက္သီးေမႊးညင္း ထဖြယ္ေကာင္းသည့္ ဤဗီဒီယိုမွာ အြန္လိုင္း၌ ရွိေသးျပီး ဗီဒီယို၏ ေနာက္ဆုံးျပကြက္၌ “Stephen” အား မီးသတ္သမားမ်ားက အခန္းတြင္းမွ ဆြဲထုတ္သြားသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
  article-2516641-19C5260D00000578-781_634x513
article-2516641-19C51D8A00000578-677_634x494
article-2516641-19C520DB00000578-973_634x507
“Stephen” ၏ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနအား တရားဝင္ မသိရွိရေသးပါ။
“Stephen” ၏ မိမိကုိယ္ကို မီးရႈိ႕ျပီး ေသေၾကာင္းၾကံမႈအား အြန္လိုင္း၌ တိုက္ရိုက္ျပသမႈ အစီအစဥ္အား လူရာေပါင္းမ်ားစြာက အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ “အားေပး” ခဲ့ၾကသည္မွာ လူမႈကြန္ယက္မ်ား၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ Dark Side ပင္ျဖစ္သည္။
ၾကည့္ရႈေနၾကသည့္ လူ ၂၀၀ ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ လူအမ်ားအေနျဖင့္ လူသားတစ္ဦး ေသေၾကာင္းၾကံမႈအား ကိုရီးယား ဒရာမာ ၾကည့္ရႈေနသည့္အလား တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း အံအားသင့္ဖြယ္ ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ေသေၾကာင္းၾကံေနသူအား တားျမစ္ရမည့္အစား အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္း၊ ျပက္ရယ္ျပဳျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဦးက “ဒီေကာင္တကယ္ လုပ္ေနျပီေဟ့။ ဒီေကာင့္ဓာတ္ပံုကို ငါတုိ႔အားလုံး wallpaper လုပ္ျပီး တစ္ပတ္သံုးရေအာင္။” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။
ကန္႔သတ္ လူဦးေရ ၂၀၀ ျပည့္ေနသျဖင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ မရျခင္းေပၚ ေဒါသထြက္ေနသည့္ သူတစ္ဦးကမူ “ဓာတ္ပံုေတြရွိရင္ ေပးၾကဦးေဟ့။ ေစာက္သံုးမက်တဲ့ဆုိဒ္က လူျပည့္ေနတယ္။” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.