လမ္းသန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေသာ တရုတ္မီလ်ံနာ

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 4:07 PM


လမ္းသန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေသာ တရုတ္မီလ်ံနာ 

9.12.2013

Yu Youzhen လို႔ အမည္ရတဲ့ တရုတ္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၅၃ ႏွစ္ ရွိျပီ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ျပည္မွာ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး သမား သူေဌး သူၾကြယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေပမယ့္ လက္ရွိ သူမ လုပ္ေနတာကေတာ့ စီးပြားေရးတင္ မကပဲ လမ္းတကာ သန္႔ရွင္းေလး လုပ္တဲ့ သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္လည္း ပါဝင္ ပါတယ္။ တစ္ပတ္မွာ ၆ ရက္ မနက္ ၃ နာရီ ထျပီး ၂ မိုင္ အကြာအေဝးရွိတဲ့ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ျပီးမွ တစ္ေန႔တာ သူ႔အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ ယခုလို လုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ကေတာ့ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားတဲ့ သူ႔ သားသမီးမ်ား ကို ဆံုးမ အတုယူေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္လုပ္ဖို႔ထက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမွု၊ အေပ်ာ္အပါး မွာ ခံုမင္ေနတဲ့ ကေလးမ်ားကို ေငြဆုိတာ အလြယ္တကူ ရွာမရေၾကာင္း သင္ခန္းစာ ရေအာင္ သူကိုယ္တိုင္ မနက္တိုင္း သန္႔ရွင္းေရး ထလုပ္ျပေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။
.
Ref: dyknow
ေအာင္ခမ္း ( www.innewsmyanmar.com )
Yu Youzhen လို႔ အမည္ရတဲ့ တရုတ္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၅၃ ႏွစ္ ရွိျပီ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ျပည္မွာ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး သမား သူေဌး သူၾကြယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ လက္ရွိ သူမ လုပ္ေနတာကေတာ့ စီးပြားေရးတင္ မကပဲ လမ္းတကာ သန္႔ရွင္းေလး လုပ္တဲ့ သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္လည္း ပါဝင္ ပါတယ္။ တစ္ပတ္မွာ ၆ ရက္ မနက္ ၃ နာရီ ထျပီး ၂ မိုင္ အကြာအေဝးရွိတဲ့ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ျပီးမွ တစ္ေန႔တာ သူ႔အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ ယခုလို လုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ကေတာ့ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားတဲ့ သူ႔ သားသမီးမ်ား ကို ဆံုးမ အတုယူေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ဖို႔ထက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမွု၊ အေပ်ာ္အပါး မွာ ခံုမင္ေနတဲ့ ကေလးမ်ားကို ေငြဆုိတာ အလြယ္တကူ ရွာမရေၾကာင္း သင္ခန္းစာ ရေအာင္ သူကိုယ္တိုင္ မနက္တိုင္း သန္႔ရွင္းေရး ထလုပ္ျပေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။ . Ref: dyknow ေအာင္ခမ္း ( www.innewsmyanmar.com )

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.