ပင့္ကူလို အမွ်င္ေတြထုတ္တတ္တဲ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း အေကာင္ေတြ

Posted by Black Magic | Posted in , , | Posted on 9:56 PM

ဒီေကာင္ေလးေတြဟာ ပင့္ကူေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး ။ ဒါေပမယ္ သူတို႔ဟာ ပင့္ကူကဲ့သို႔ အရာ၀ထၳဳ 

တစ္ခုကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပဲ သူတို႔ရဲ႕ အမွ်င္ေတြနဲ႔ ရစ္ပတ္တတ္ၾကပါတယ္ ။ သူတို႔ဟာ 

ဘာအေကာင္ေတြၿဖစ္ၾကတယ္ ဆိုတာ ဘယ္သူမွ တိတိက်က် မသိၾကပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာေလး 

အတြင္းမွာပဲ ဒီအေကာင္ေတြ စုပံုေနတာဟာ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းလွပါတယ္ ။ 

မည္သည့္အရပ္က ေရာက္ရွိလာ ၿပီး အႏၱရာယ္ ရွိမရွိဆိုတာကေတာ့ ဆက္လက္ေလ့လာေနဆဲ 

ၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေကာင္ေတြဟာ အေကာင္ေပါင္း သန္းခ်ီၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔ေနတတ္ၾကပါတယ္ ။

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.