သင့္ Browser ကို အလုပ္အတြက္ App တစ္ခုအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းလိုက္ပါ

Posted by Black Magic | Posted in , , | Posted on 3:07 AM


သင့္ရဲ႕ အလုပ္အားလံုးကို App တစ္ခုကေန အျခားတစ္ခုေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳစရာမလိုဘဲ 

တစ္ေနရာထဲကေနအသံုးျပဳႏုိင္ရင္ ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပၿပီး အလုပ္တြင္က်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Email, 

Messenger, Browser , Facebook , To-Do List, Writing App စတာေတြကို တစ္ေနရာထဲ ကေန 

အသံုးျပဳႏုိ္င္တဲ့နည္းေတြရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းအသံုးျပဳေနၾကတဲ့ Browser ကို Apps 

အားလံုးကို အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ Tool အျဖစ္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွွာ ေရးသားမယ့္ Browser က 

Firefox ျဖစ္ၿပီး Chrome အတြက္လည္း အနည္းငယ္ ထည့္သြင္းေရးသားေပးထားပါတယ္။


Email Updates


X-Notifier (or WebMail Notifier) က နာမည္ႀကီး Add-On တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Toolbar မွာ Icon 

အျဖစ္ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ၿပီး ၀င္လာတဲ့ Email Messages ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ Email ေတြကို 

ခ်က္ခ်င္းသိႏုိင္ဖို႔အေကာင္းဆံုး Tool တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Gmail, Yahoo, AOL စတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို 

အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ Icon ကုိနွိပ္ရင္ သင့္ရဲ႕ Email Inbox ကိုေရာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

Gmail အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ Gmail Panel ဆိုတဲ့ Extension ကလည္း အသံုး၀င္ပါတယ္။ Gmail 

Inbox ကို Browser Toolbar က Icon ကို နွိပ္ၾကည့္တာနဲ႔သိႏုိင္ပါတယ္။ Gmail Website ကို 

သြားစရာမလိုဘဲ ၀က္ဆိုက္တိုင္းကေနသင့္ Gmail ေတြကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

Chrome User ေတြအတြက္ X-notifier , Gmail Offline တို႔ကိုသံုးႏုိင္ပါတယ္။

Writing & Editing

စာေရးတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ MarkDown Editor ကို အသံုးျပဳရင္ ရွင္းလင္းၿပီး စာေရးလို႔ေကာင္းတဲ့ 

Writing App တစ္ခုကို ရရွိမွာပါ။ Markdown Support ပါတဲ့အတြက္ Plain Text , HTML တို႔ကို 

ေျပာင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ HTML Panel ကို ေဖ်ာက္ခ်င္ရင္ ေဖ်ာက္ႏုိင္ၿပီး CSS Code ေတြကို 

အသံုးျပဳႏုိင္သလို HTML အျဖစ္လည္း Export လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။


Chrome User ေတြအတြက္ Write Space , Writer တို႔ကိုသံုးႏုိင္ပါတယ္။


Code Editing & Debugging


Firefox ရဲ႕ Firebug Extension ဟာ Developer ေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ Tool တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ HTML , 

CSS , Javascript တို႔ကို၀က္ဆိုက္တိုင္းမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Chrome User ေတြအတြက္ ShiftEdit , Codenvy IDE တို႔ကိုသံုးႏုိင္ပါတယ္။


Chatting


လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ Chat အသံုးျပဳခ်င္ရင္ Encrypted Chat တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Cryptocat ကို အသံုးျပဳပါ။ Google+ 

Hangouts ကို အသံုးျပဳရင္လည္း အေပၚမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ Gmail Panel Extension အတိုင္းပဲ 

၀က္ဆိုက္တိုင္းမွာ Hangouts ကို အသံုးျပဳႏုိင္မွာပါ။Tidy Facebook Chat က နာမည္ႀကီး Extension 

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Facebook Messenger ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစတဲ့ Messenger 

အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။


Chrome User ေတြအတြက္ Cryptocat , IMO Messenger တို႔ကိုသံုးႏုိင္ပါတယ္။


Social Media Sharing


Shareaholic က Social Networks အမ်ားအျပားကို လြယ္ကူစြာ Share လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ Twitter, 

Facebook, Reddit, and Hacker News တို႔ကို ေဆာင္းပါးေတြ၊ လင့္ေတြ၊ သတင္းေတြ၊ ဗီဒီယို ေတြကို 

အလြယ္တကူ Share လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ Address Bar မွာ Icon ကိုေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး ခလုတ္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရံုနဲ႔ 

Share လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။


Chrome User ေတြအတြက္ BufferCortex တို႔ကိုသံုးႏုိင္ပါတယ္။


Reading Feeds


Bamboo Feed Reader နဲ႔ NewsFox တို႔ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ Feed Reader Extension ေတြျဖစ္ပါတယ္။ 

နာမည္ႀကီး Feedly အတြက္လည္း Feedly’s Firefox Extension ရွိပါတယ္။


Chrome User ေတြအတြက္ Feedly ကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။


FTP Transfers


FireFTP ကို အသံုးျပဳၿပီး FTP/SFTP Server ေတြကို ဖိုင္ေတြ Upload လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။


Chrome User ေတြအတြက္ေတာ့ ဒီလို Extension မရွိဘဲ Web-Based FTP Client တစ္ခုျဖစ္တဲ့ net2ftp 

ကို သံုးႏုိင္ပါတယ္။


Tasks & Reminders


ReminderFox ကို အသံုးျပဳရင္ Reminder နဲ႔ To-Do List ေတြကို အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

Calendar ပါရွိၿပီး Reminder, To-Do List ေတြျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ Todoist လို Web App ကလည္း 

Extension ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။


Chrome User ေတြအတြက္ Any.do , Todoist တို႔ကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။


Image Search


ပံုေတြ အလြယ္တကူ ရွာႏုိင္ဖို႔အတြက္ FlickrBlogger ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး Flickr က Free Image ေတြကို 

အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ျခား Source ေတြက ပံုေတြ ရွာဖို႔အတြက္ CC Search ကို သံုးႏုိင္ပါတယ္။


Chrome User ေတြအတြက္ CC Search ကို သံုးႏုိင္ပါတယ္။


Bonus Tips


သင့္ အလုပ္နဲ႔ကိုက္ညီ အသံုး၀င္မယ့္ Extension ေတြကို ရွာမေတြ႔ေသးရင္ Chrome Web Store နဲ႔ 

Firefox Add-On၀က္ဆိုက္ေတြမွာ ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။


Extension ေတြကို Firefox မွာ Install လုပ္ၿပီးရင္ Firefox Browser မွာ အလုပ္ေကာင္းမြန္စြာ 

လုပ္ႏုိ္္င္ေအာင္ မလိုအပ္တဲ့ Tools , Extension ေတြကိုဖယ္ရွားၿပီး တကယ္အသံုးျပဳမယ့္ Extension 

ေတြကို Browser Toolbar မွာ ေနရာခ်သင့္ပါတယ္။


ဒီလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ Firefox Toolbar ေပၚမွာ Right Click ႏွိပ္ၿပီး Customize ကိုနွိပ္ပါ။ ၀င္းဒိုး 

တစ္ခုေပၚလာမွာျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳမယ့္ Extension ေတြကို Toolbar ေပၚ Drag & Drop ျပဳလုပ္ပါ။ 

မလိုအပ္တဲ့ Extension ေတြကိုလည္း Toolbar ေပၚကေန ေပၚေနတဲ့ ၀င္းဒိုးေပၚ Drag & Drop လုပ္ၿပီး 

ဖယ္ရွားပါ။


Keyboard Shortcuts ေတြကို သင္ယူပါ။


Keyboard Shortcuts ေတြကလည္း သင့္ အလုပ္လွ်င္ျမန္ေစဖို႔အသံုး၀င္တဲ့အတြက္ 

က်က္မွတ္ထားသင့္ပါတယ္။ Shortcuts အားလံုးကို မက်က္မွတ္ထားခ်င္ရင္ေတာင္ 

ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အနည္းငယ္ကို သိရင္ အဆင္ေျပေစမွာပါ။


o Cycle through tabs (Ctrl + Tab)


o Create a bookmark (Ctrl + D)


o Cut (Ctrl + X), Copy (Ctrl + C), Paste (Ctrl + V)


o Zoom in (Ctrl + +), Zoom out (Ctrl + -)

o Refresh the page (F5)

o Go into full screen mode (F11)

o Close tab (Ctrl + W)

o Add .com to the address bar (Ctrl + Enter)

o Enter private browsing mode (Ctrl +Shift + P)


အခုဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ Firefox or Chrome Browser မွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး Tools ေတြကို 

စုစည္းထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ၿပီး တစ္ျခား Apps ေတြကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ 

အလုပ္ တြင္က်ယ္စြာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာပါ။


credit to - www. mmconsumarguide.com

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.