ၾကက္ပံုၿပင္

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 9:10 AM

အခန္း - ၁

ၾကက္ဖက ၾကက္မေနာက္ကုိ အသည္းအသန္လုိက္သည္။

ၾကက္ဖအေတြး – မိရင္လည္း မိ၊ မမိရင္လည္း ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း ေပါ့။

ၾကက္မအေတြး – ငါေျပးတာ သိပ္မ်ား ျမန္ေနလားမသိ။

ကံဆုိးစြာပင္ ေျပးေနေသာ ၾကက္မကုိ ကားတစ္စီး ျဖတ္တုိက္ သြားသည္။

ဒါကုိျမင္ေသာ

အပ်ဳိေလး အေတြး – သူတုိ႔ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းကုိ ဟုိ ကားစုတ္က ၀င္႐ႈပ္သြားတာပဲ။

အပ်ဳိႀကီးအေတြး – ေတြ႕လား၊ ၾကက္မက ၾကက္ဖကုိ မႀကိဳက္လုိ႔ သူ႔ ကုိယ္သူ အဆံုးစီရင္ သြားတာ။

လူပ်ဳိေလးအေတြး – ေတာက္ – ဒီေကာင္ေတာ့ တစ္သက္လံုး ေနရ ခက္ေနေတာ့ မွာပါ။

လူပ်ဳိႀကီးအေတြး – ၾကက္ဖ ေပမယ့္ အေတြးေကာင္း ရွာတယ္။ ဟုိ စကားပံု အတုိင္းေပါ့။ တစ္ရက္ ေပ်ာ္ခ်င္ရင္ လမ္းေပၚမွာရွာ၊ တစ္ လေပ်ာ္ခ်င္ မိန္းမယူ၊ တစ္ႏွစ္ေပ်ာ္ခ်င္ မယားငယ္ထား၊ တစ္ သက္လံုး ေပ်ာ္ခ်င္ လူပ်ဳိႀကီးပဲလုပ္-တဲ့။
အင္း ..ၾကက္ဖခမ်ာ တစ္သက္လံုး ေပ်ာ္ခ်င္လုိ႔နဲ႔ တူပါတယ္။ၤ

အခန္း - ၂

ၾကက္ဖက ၾကက္မေနာက္ကို အသည္းအသန္လုိက္သည္။

ၾကက္ဖအေတြး – ဒီတစ္ခါ ေတာ့ မိေလာက္ပါၿပီ။ ေအးေလ- မမိရင္လည္း ေသြးပူေပါ့။

ၾကက္မအေတြး – ငါေျပးတာ သိပ္မ်ား ျမန္ေနလားမသိ။

ကံဆုိးစြာပင္ ေျပးလုိက္လာ ေသာ ၾကက္ဖကုိ ကားတုိက္သြား သည္။

အပ်ဳိေလးအေတြး – အင္း- ၾကက္မကုိ လုိက္ဖုိ႔ ၾကက္ဖတစ္ေကာင္ ေတာ့
ထပ္ရွာရ ဦးမွာပဲ။

အပ်ဳိႀကီးအေတြး – ေရွ႕မ ၾကည့္ ေနာက္မၾကည့္ လုိက္တာကုိး။
ေသတာေတာင္ နည္းေသး။

လူပ်ဳိေလးအေတြး – အခ်စ္ အတြက္ အသက္ကုိ ပဓာနမထားဘဲ ခ်စ္ရဲတဲ့ ၾကက္ဖပဲ။

လူပ်ဳိႀကီးအေတြး – ဟီဟိ- ဟုိ ၾကက္မေတာ့ ၾကက္ဖမရွိရင္ တစ္ သက္လံုး ေနရခက္ၿပီ။

အခန္း - ၃

ၾကက္ဖက ၾကက္မေနာက္ကုိ အသည္းအသန္ လိုက္သည္။

ၾကက္ဖအေတြး – မိရင္မိ မမိ ရင္လည္း ေသြးပူေပါ့။

ၾကက္မအေတြး – ငါေျပးတာ သိပ္မ်ားျမန္ေနလား။

ကံဆုိးစြာပင္ ေျပးေနေသာႏွစ္ ေကာင္လံုးကုိ ကားျဖတ္တုိက္သြား သည္။

အပ်ဳိေလးအေတြး – အစက တည္းက ၾကက္ဖ မီေအာင္လုိက္သင့္ တယ္။

အပ်ဳိႀကီးအေတြး – ၾကက္မ အျပစ္မဟုတ္ဘူး၊ ၾကက္ဖအျပစ္။

လူပ်ဳိေလးအေတြး – အမွန္ဆုိ ၾကက္မေလးက အရွိန္ေလွ်ာ့သင့္ တယ္။

လူပ်ဳိႀကီးအေတြး – ဟီဟိ.. ေအးေရာ၊ ဟင္းစားေတာ့ရၿပီ။ၤ

အခန္း - ၄

ၾကက္ဖက ၾကက္မေနာက္ကုိ အသည္းအသန္ လုိက္သည္။

ၾကက္ဖအေတြး – မိရင္လည္း မိ၊ မမိရင္လည္း ေသြးပူေပါ့။

ၾကက္မအေတြး – ငါေျပးေန တာ သိပ္မ်ားျမန္ေနလားမသိ။

ၾကက္မ်ားေခါင္းထဲတြင္ ထုိမွ် သာရွိေသာ္လည္း

လူေတြက မ်ဳိးစံု ေတြး မ်ဳိးစံုေျပာေနၾကေလသည္။

(အၾကည္ေတာ္)

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.