အသက္အရြယ္အလိုက္ မိန္းကေလးနဲ႔ ေယာကၤ်ားေလးေတြကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 4:02 AM

မိန္းကေလး~~~

၁၈ႏွစ္က ၂၀ႏွစ္ထိ မိန္းကေလးေတြဟာ အာဖရိကနဲ႔တူတယ္။
တခ်ဳိ႕ တဝက္ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး တခ်ိဳ႕က ေတာရိုင္းေျမျဖစ္တယ္။ သဘာဝေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနခ်ိန္ျဖစ္တယ္။

၂ဝႏွစ္က ၃ဝႏွစ္ထိ မိန္းကေလးေတြဟာ အေမရိကားနဲ႔တူတယ္။
လူေတြကို အာရံုစိုက္ေစတယ္။ ဆဲြေဆာင္ေစတယ္။

၃ဝႏွစ္က ၃၅ႏွစ္ထိ မိန္းကေလးေတြဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံနဲ႔တူတယ္။
စိတ္အားထက္သန္ေပမယ့္ ပ်င္းရိတယ္။

၃၅ႏွစ္က ၄ဝႏွစ္ထိ မိန္းကေလးေတြဟာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တူတယ္။
အသက္အရြယ္ အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္တယ္။

၄၀ႏွစ္က ၅ဝႏွစ္ထိ မိန္းကေလးေတြဟာ ယူဂိုစလားဗီးယားနဲ႔တူတယ္။
အတိတ္အတြက္ ေပးဆပ္ျခင္း ကာလအပိုင္းအျခားမွာရွိတယ္။


၅ဝႏွစ္က ၆ဝႏွစ္ထိ မိန္းကေလးေတြဟာ Siberia ႏိုင္ငံနဲ႔တူတယ္။
အိုမင္းၿပီး ေျခာက္ကပ္တယ္။

၆ဝႏွစ္က ၇ဝႏွစ္ထိ မိန္းကေလးေတြဟာ မြန္ဂိုရီးယားနဲ႔တူတယ္။
ဂႏၱဝင္ေျမာက္သမိုင္းေတြသာ က်န္ရစ္တယ္။

၇ဝႏွစ္အထက္ မိန္းကေလးေတြဟာ အာဖဂန္နစၥတန္နဲ႔တူတယ္။
သြားေရာက္လည္ပတ္သူေတြ မရွိေတာ့ဘူး။
======================


ေယာက္်ားေလး~~~~~

၂ဝႏွစ္မတိုင္ခင္ ေယာက္်ားေလးေတြဟာ ဂြန္ဂို (Congo)နဲ႔တူတယ္။
အကန္႔အသတ္မရွိတဲ့ စြမ္းရည္ေတြနဲ႔ အရာရာမွာ တက္ၾကြတယ္။

၂ဝႏွစ္က ၃ဝႏွစ္ထိ ေယာက္်ားေလးေတြဟာ ေတာင္အေမရိကနဲ႔တူတယ္။
သဘာဝသံယဇာတေတြ ေပါမ်ားေပမယ့္ မဖြံ႔ၿဖိဳး မတိုးတက္ဘူး။

၃ဝႏွစ္က ၄ဝႏွစ္ထိ ေယာက္်ားေလးေတြဟာ ေတာင္အာဖရိကနဲ႔တူတယ္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေပမယ့္ ျပည္တြင္းစစ္က မျပတ္ဘူး။

၄ဝႏွစ္က ၅ဝႏွစ္ထိ ေယာက္်ားေလးေတြဟာ အဂၤလန္နဲ႔တူတယ္။
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားၿပီး လန္းဆန္းမႈနည္းလာတယ္။ တေျဖးေျဖး ယုတ္ေလ်ာ့လာတယ္။

၅ဝႏွစ္က ၆ဝႏွစ္ထိ ေယာက္်ားေလးေတြဟာ ေျမာက္ဥေရာပနဲ႔တူတယ္။
တက္ၾကြမႈေတြ တေျဖးေျဖးက်ဆင္းၿပီး တခ်ဳိ႕ေနရာေတြဟာ ေအးစက္တဲ့အပိုင္းကို ေရာက္ေနပါၿပီ။

၇ဝႏွစ္အထက္ ေယာက္်ားေလးေတြဟာ အီရတ္နဲ႔တူတယ္။
စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါႏိုင္ေတာ့ဘူး။

ကုိယ့္ ခ်စ္သူကုိ အဲဒီလုိျဖစ္ႏုိင္တယ္ ဆုိၿပီးေတာ့လည္း စိတ္မကုန္လုိက္ၾကပါနဲ႔ ျပႆနာတက္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မပတ္သက္ပါေၾကာင္း အဟီးးဟီးးး

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.