ကၽြန္ေတာ္ နလပိန္းတုန္းပါ......

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 3:18 AM

ဖုန္းန္း ပါမစ္ေတြကို သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ နဲ႔ ကမာၻမွာေစ်းအၾကီးဆံုး ေရာင္းစားခဲ့ေပမယ့္
အနစ္နာခံခဲ့တယ္..၊ အရႈံးခံခဲ့တယ္လို႔ တစ္ခြန္းမွ မေျပာဘူးေနာ္...။

ကားပါမစ္ေတြ တစ္ေစာင္ကို သိန္း ၂ ေထာင္..၊ ၃ ေထာင္ ၀န္းက်င္ အထိ ေရာင္းစားခဲ့ေပမယ့္ အနစ္နာခံခဲ့တယ္..၊ အရႈံးခံခဲ့တယ္လို႔ တစ္ခြန္းမွ မေျပာဘူးေနာ္...။

နွစ္စဥ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲေတြကေန ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၆ ရာ..၊ ၇ ရာ..၊ ၈ ရာ..
ေရာင္းစားခဲ့ေပမယ့္… အနစ္နာခံခဲ့တယ္..၊ အရႈံးခံခဲ့တယ္လို႔ တစ္ခြန္းမွ မေျပာဘူးေနာ္...။

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ နဲ႔ သစ္ေတာ သယံဇာတေတြ နွစ္စဥ္ ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီ ထုတ္ျပီး ေရာင္းစားခဲ့ေပမယ့္ အနစ္နာခံခဲ့တယ္..၊ အရႈံးခံခဲ့တယ္လို႔ တစ္ခြန္းမွ မေျပာဘူးေနာ္...။

ေငြစကၠဴေတြ ၂၀၀/၅၀၀/၁၀၀၀/၅၀၀၀/၁၀၀၀၀ တန္ေတြ ဗံုးေပါလေအာ လိုသလိုရိုက္ထုတ္ျပီး ေငြေစ်းေတြကစား…၊ အျမတ္ၾကီးစား သူေတြစား..၊ နိုင္ငံျခားဘဏ္မွာ လက္ဖ်ား ေဒၚလာေတြ သီး ေနေအာင္ သံုးျဖဳန္းေနတဲ့ မိသားစုေကာင္းစားေရး ကိုယ္က်ိဳးရွာတဲ့အလုပ္မ်ိဳး လုပ္ေနလိုက္ၾကတာ အနစ္နာခံခဲ့တယ္..၊ အရႈံးခံခဲ့တယ္လို႔ တစ္ခြန္းမွ မေျပာဘူးေနာ္...။

((နိုင္ငံ ဆင္းရဲေနရတာဟာ ျပည္သူေတြကို အရႈံးခံ..၊ အနစ္နာခံျပီး ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးခဲ့ရလို႔ ဆင္းရဲရတာပါ….။ ဥပမာ… စားရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရး…တို႔..၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေလွ်ာ့ယူတာတို႔… ဘာတို႔.. ညာတို႔… ေၾကာင့္ နိုင္ငံ နဲ႔ လူမ်ိဳးဆင္းရဲေနရတာပါ…..))

ဟုတ္ပါျပီ... ဟုတ္ပါျပီ....
နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစြမ္းျပ ကိုယ္က်ိဳးရွာ မင္း လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြ အသံုးမက်ခဲ့လို႔ နိုင္ငံ ဆင္းရဲခဲ့ရတာ မဟုတ္ဘူး…ေပါ့...ေနာ္.....။

ဟုတ္ကဲ့ပါ... ဟုတ္ကဲ့ပါ... က်ေနာ္ နလပိန္းတံုးပါ...

credit to - Ko Nay Myo

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.