" ဆင္ တစ္ေကာင္၏ ဖြင့္ဟ ဝန္ခံခ်က္ "

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 3:44 AM


" ဆင္ တစ္ေကာင္ ၏ ဖြင့္ဟ ဝန္ခံ ခ်က္ "

အမႈစစ္ ။ ။ နာမည္ ေလး တခ်က္ ေျပာပါ ။
ဆင္ ။ ။ ဆင္ ပါ ခင္ဗ်ာ ။
အမႈစစ္ ။ ။ က်ေနာ္ တို႔ကို အခက္အခဲ ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ခင္ဗ်ား မွာ နာမည္ ရိွပါတယ္။က်ေနာ္တို႔ လူႀကီး ေတြ ခင္ဗ်ားကို ေခၚတဲ့ နာမည္ေလ။ဆင္ျဖဴေတာ္ ဘြဲ႕ နာမည္ေလ။
ဆင္။ ။ေအာ္........။ဆင္ျဖဴေတာ္ ရာဇ အဂၢ သီရိ ပစၥယဂေရာဇာ ဆိုတာလား?
အမႈစစ္ ။ ။ အင္း.....ဟုတ္တယ္၊ဟုတ္တယ္။ေရးလိုက္မယ္ေနာ္။မ်ိဳးရိုးေလးလုပ္ပါအံုး။
ဆင္ ။ ။ ဘဂၤလားဆင္ ပါ ။
အမႈစစ္ ။ ။ လုပ္ျပန္ၿပီ ။ခင္ဗ်ား ကို က်ေနာ္တို႔ လူႀကီးေတြ မွတ္ပံုတင္ ခ်ေပးထားတုန္းက ရခိုင္ ရိုးမက မိလာလို႔ ရခိုင္လို႔ထည့္ထားတယ္ေလ။ေရးလိုက္မယ္ေနာ္။ေနရပ္လိပ္စာေျပာပါခင္ဗ်ာ။
ဆင္ ။ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ။
အမႈစစ္ ။ ။ လြဲျပန္ၿပီ။အခုေနတဲ့ ေနရပ္လိပ္စာမင္းဓမၼဆင္ျဖဴေတာ္ဝင္း၊ႀကိဳ႕ကုန္းအေရွ႕ရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္ ကိုေျပာတာ။ေရးလိုက္မယ္ေနာ္။အခင္းျဖစ္ပြားပံုေလးေျပာျပပါ။
ဆင္ ။ ။ မျဖဴတာ ကို ျဖဴတယ္လို႔ ေျပာၿပီး ဆင္ျဖဴေတာ္ လို႔ ေခၚတယ္။ရာထူးသာရိွတယ္။ေျခခ်ဳပ္က အခုထက္ထိ မလြတ္နိုင္ဘူး။ေတာထဲ ကမွ လြတ္လပ္ေသးတယ္။အစြယ္ရွည္လာၿပီ။ျဖတ္ေပးပါလို႔ေျပာေတာ့လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကတယ္။တေန႔၊တေန႔ အစာစားၿပီးလည္းေကာင္းေကာင္း မေနရဘူး။ႀကံ တေခ်ာင္းမကုန္ေသးဘူး၊အတင္းလမ္းေလွ်ာက္ခိုင္း တယ္ ။အစာမေက်လို႔ ေနမေကာင္း ျဖစ္ရင္ ဆင္ပဲ ဒုကၡ ေရာက္မယ္။ ၾကာလာေတာ့ သည္းညည္းမခံ နိုင္ေတာ့ ပဲ တင္းတင္း လာတယ္။အဲတာ နဲ႔ အျမင္ကတ္ၿပီး ႀကံဳတဲ့ သူ ကို တင္းထိုး ထိုးလိုက္တာ။ အဲတာေၾကာင့္ ကိုသိန္းစိန္ ၾကားက ခံသြားရတာပါ ။စိတ္မေကာင္း ပါဘူး။က်ေနာ့္ ကို အေရးယူၿပီး ေတာထဲ ပို႔ပစ္ပါ ။
အမႈစစ္ ။ ။ ေအာ္........ဒါက နားလည္မႈ လြဲလို႔ ကိုသိန္းစိန္ ၾကားက ခံသြားရ တာပါ။ဒါေတာ့ေရးလို႔ မျဖစ္ဘူး။ေတာ္ၾကာ အဘ ဆူေနမယ္။ၾကည့္ေကာင္းသလိုပဲေရးလိုက္မယ္။ဆင္ျဖဴေတာ္ႀကီး မွာ ဘာအျပစ္မွ မရိွပါဘူး။အဘ ကလည္း မွာလိုက္ ပါတယ္။ကိုသိန္းစိန္ အတြက္ ခြင့္လႊတ္ ေပးပါတဲ့။သူ အေျပာအဆိုမတတ္လို႔ ဒီလို ျဖစ္ရတာပါ။ေနာက္ၿပီး ဆင္ျဖဴေတာ္ႀကီး ကိုယ့္က်န္းမာ ေရး သာ ကိုယ္ ဂရုစိုက္ပါတဲ့။ဒါပဲေနာ္ ကိုဆင္ျဖဴေတာ္။အလုပ္ေလးရိွေသးလို႔ က်ေနာ့္ ကို ခြင့္ျပဳပါအံုး။
ဆင္ ။ ။ အဲတာေတြ ဆင္ စိတ္ညစ္တာ ။ ဒီ ဆင္ျဖဴေတာ္ဆိုတဲ့ ဝဠ္ က ဘယ္ေတာ့ ကြၽတ္ ပါ့ မလဲ...........။

ေမတၲာမ်ားစြာျဖင့္ -

ေကာ္ဇို
၉ - ၁၁ - ၂၀၁၃ ။""
credit Ko zaw zaw oo

အမႈစစ္ ။ ။ နာမည္ ေလး တခ်က္ ေျပာပါ ။
ဆင္ ။ ။ ဆင္ ပါ ခင္ဗ်ာ ။

အမႈစစ္ ။ ။ က်ေနာ္ တို႔ကို အခက္အခဲ ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ခင္ဗ်ား မွာ နာမည္ ရိွပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔
              လူႀကီး ေတြ ခင္ဗ်ားကို ေခၚတဲ့ နာမည္ေလ။ဆင္ျဖဴေတာ္ ဘြဲ႕ နာမည္ေလ။
ဆင္။ ။ ေအာ္........။ ဆင္ျဖဴေတာ္ ရာဇ အဂၢ သီရိ ပစၥယဂေရာဇာ ဆိုတာလား?

အမႈစစ္ ။ ။ အင္း.....ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္။ ေရးလိုက္မယ္ေနာ္။ မ်ိဳးရိုးေလးလုပ္ပါအံုး။
ဆင္ ။ ။ ဘဂၤလားဆင္ ပါ ။

အမႈစစ္ ။ ။ လုပ္ျပန္ၿပီ ။ ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္တို႔ လူႀကီးေတြ မွတ္ပံုတင္ ခ်ေပးထားတုန္းက ရခိုင္႐ိုးမက
              မိလာလို႔ ရခိုင္လို႔ထည့္ထားတယ္ေလ။ ေရးလိုက္မယ္ေနာ္။ ေနရပ္လိပ္စာ ေျပာပါခင္ဗ်ာ။
ဆင္ ။ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ။

အမႈစစ္ ။ ။ လြဲျပန္ၿပီ။ အခုေနတဲ့ ေနရပ္လိပ္စာ မင္းဓမၼဆင္ျဖဴေတာ္ဝင္း၊ ႀကိဳ႕ကုန္းအေရွ႕ရပ္ကြက္၊
              အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္ကိုေျပာတာ။ ေရးလိုက္မယ္ေနာ္။ အခင္းျဖစ္ပြားပံုေလးေျပာျပပါ။
ဆင္ ။ ။ မျဖဴတာကို ျဖဴတယ္လို႔ ေျပာၿပီး ဆင္ျဖဴေတာ္ လို႔ ေခၚတယ္။ ရာထူးသာရိွတယ္။ ေျခခ်ဳပ္က
           အခုထက္ထိ မလြတ္နိုင္ဘူး။ ေတာထဲကမွ လြတ္လပ္ေသးတယ္။ အစြယ္ရွည္လာၿပီ။
           ျဖတ္ေပးပါလို႔ေျပာေတာ့လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကတယ္။ တေန႔၊ တေန႔ အစာစား
           ၿပီးလည္းေကာင္းေကာင္း မေနရဘူး။ ႀကံ တေခ်ာင္းမကုန္ေသးဘူး၊ အတင္းလမ္းေလွ်ာက္ခိုင္း
           တယ္ ။အစာမေက်လို႔ ေနမေကာင္း ျဖစ္ရင္ ဆင္ပဲ ဒုကၡ ေရာက္မယ္။ ၾကာလာေတာ့ သည္းညည္း
           မခံ နိုင္ေတာ့ ပဲ တင္းတင္း လာတယ္။အဲတာ နဲ႔ အျမင္ကတ္ၿပီး ႀကံဳတဲ့ သူ ကို တင္းထိုး ထိုးလိုက္
          တာ။ အဲတာေၾကာင့္ ကိုသိန္းစိန္ ၾကားက ခံသြားရတာပါ ။ စိတ္မေကာင္း ပါဘူး။က်ေနာ့္ ကို အေရး
          ယူၿပီး ေတာထဲ ပို႔ပစ္ပါ ။

အမႈစစ္ ။ ။ ေအာ္........ဒါက နားလည္မႈ လြဲလို႔ ကိုသိန္းစိန္ ၾကားကခံသြားရတာပါ။ ဒါေတာ့ေရးလို႔
               မျဖစ္ဘူး။ေတာ္ၾကာ အဘ ဆူေနမယ္။ၾကည့္ေကာင္းသလိုပဲေရးလိုက္မယ္။ဆင္ျဖဴေတာ္ႀကီးမွာ
               ဘာအျပစ္မွ မရိွပါဘူး။အဘ ကလည္း မွာလိုက္ ပါတယ္။ ကိုသိန္းစိန္ အတြက္ ခြင့္လႊတ္ ေပး
               ပါတဲ့။ သူ အေျပာအဆိုမတတ္လို႔ ဒီလို ျဖစ္ရတာပါ။ ေနာက္ၿပီး ဆင္ျဖဴေတာ္ႀကီး ကိုယ့္က်န္းမာ
              ေရးသာ ကိုယ္ ဂရုစိုက္ပါတဲ့။ ဒါပဲေနာ္ ကိုဆင္ျဖဴေတာ္။ အလုပ္ေလးရိွေသးလို႔ က်ေနာ့္ကို
              ခြင့္ျပဳပါအံုး။

ဆင္ ။ ။ အဲတာေတြ ဆင္ စိတ္ညစ္တာ ။ ဒီ ဆင္ျဖဴေတာ္ဆိုတဲ့ ဝဠ္ က ဘယ္ေတာ့ ကြၽတ္ ပါ့မလဲ.....။

ေမတၲာမ်ားစြာျဖင့္ - ေကာ္ဇို ၉ - ၁၁ - ၂၀၁၃ ။

credit Ko zaw zaw oo

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.