အကယ္ဒမီ ဗန္းကိုင္မ်ား ေခၚယူ

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 1:00 AM
ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း
၁။ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုခီ်းျမွင့္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ဆုဗန္းကိုင္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းနွင့္ကိုက္ညီေသာ အမို်းသမီး(အိ္မ္ေထာင္မရိွ)သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္-
(က) ၂ဝ၁၃ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ(၃၁)ရက္တြင္ အသက္(၁၈)နွစ္ ျပည့္ျပီးသူနွင့္အသက္(၂ဝ)မေက်ာ္လြန္သူ
(ခ) အရပ္အျမင့္(ဖိနပ္မပါ) (၅)ေပ(၄)လက္မ မွ (၅)ေပ(၅)လက္မ အတြင္းျဖစ္ရမည္
(ဂ) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္ျခင္းနွင့္ ကိုယ္ခနၶာအခ်ိဳးအစား ေျပျပစ္သူ ျဖစ္ရမည္
၂။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၊ အမွတ္(၁၆)၊ ဝကၤဘာလမ္းတြင္ (၂၉-၁၁-၂ဝ၁၃)ရက္တြင္ စတင္ထုတ္ယူနိုင္ျပီး (၇-၁၂-၂ဝ၁၃)ရက္ ညေန(၅)နာရီ မတိုင္မီေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

၃။ ထူးခြ်န္ဆုခီ်းျမွင့္ပဲြတြင္ ပါဝင္မည့္ဆုဗန္းကိုင္မ်ားနွင့္ အစီအစဥ္ေျကျငာသူမ်ားအတြက္ မိတ္ကပ္ဆံပင္အလွျပင္ျခင္း၊ လက္ဝတ္ရတနာဆင္ျမန္းျခင္း၊ ဝတ္စံု(ဒီဇိုင္နာအပါအဝင္) ဆင္ျမန္းျခင္း၊ ဖိနပ္ဆင္ျမန္းျခင္းတို႔အား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေဆာင္ရြက္လိုေသာ လုပ္ငန္းအမည္နွင့္ ထည့္ဝင္ေပးနိုင္မည့္ ေငြပမာဏကိုပါေဖာ္ျပ၍ ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၊ အမွတ္(၁၆)၊ ဝကၤဘာလမ္းသို့ (၇-၁၂-၂ဝ၁၃) ရက္ညေန(၅)နာရီမတိုင္မီ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း မွ

(ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ခ်စ္ ပက်ိမ ေလးေတာင္ေလွ်ာက္ခိုင္းမလို႔ ..၊ ေသခ်ာ ဖတ္ၾကည့္ၿပီးမွ အရပ္မမွီလို႔ မေလွ်ာက္ခိုင္းေတာ့တာ.. ဟီဟိ :)

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.