ဓမၼေစတီမင္း၏ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ၁၉၁၉

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 6:56 PM

ဓမၼေစတီမင္း၏ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ၁၉၁၉

(ပံုနဲစာနဲ႔ မတြဲမိရင္ေတာ့ Sorry ပဲဗ်ာ..၊ ပံုေလးေတြ ေဝေဝစာစာနဲ႔ဖတ္ေစခ်င္လို႔ ထပ္ထည့္လိုက္တာပါ..၊)


ဓမၼေစတီေခါင္း ေလာင္းႀကီးမွာကမၻာေပၚ တြင္ အႀကီးဆံုးေသာ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ၾကီး ျဖစ္ျပီး 
၁၄ ရာစုတြင္ မြန္ဘုရင္ ဓမၼေစတီမင္းမွေရႊတိဂံု ဘုရားသို႔သြန္းလုပ္ လႉဒါန္း ခဲ့သည္။
၁၆ ရာစုတြင္ ေပၚတူဂီ လူမ်ဳိး ဒီဗရစ္တို ေခၚ ငဇင္ကာမွ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေရႊတိဂံု ဘုရားကုန္းေတာ္ေပၚမွ အဓမၼ ယူငင္ သြားျပီးေနာက္ ေဖာင္ျဖင့္ သယ္ယူရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နွင့္ သံလွ်င္ျမိဳ႕အၾကား ျမစ္သံုးခု ဆံုရာ ေနရာတြင္ နစ္ျမဳပ္ သြားခဲ့သည္။ ၎ေခါင္ေလာင္းေတာ္ႀကီးမွာ ယခု ထက္တိုင္ ျမစ္ေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး ဆယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

သမိုင္းေၾကာင္းျမန္မာ့ သမိုင္းတြင္ မြန္တို႔၏ မဂဒူးမင္းဆက္တြင္ ၁၆ ဆက္ေျမာက္ မြန္ဘုရင္ ဓမၼေစတီမင္းသည္ ဟံသာဝတီ (ယခုပဲခူး) မွ အုပ္စိုးျပီး ၁၄၈၀-ခု တြင္ လူဦးေရ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ သူ့ခန့္အပ္ထားခဲ့ေသာ ဥပိုက္၊ သမႏၱရာဇ္၊ တုရင္းရာဇာ ၊ စြႏၱရာဇ္အမတ္ ၄ ေယာက္တို့သည္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းသာ မကပဲ အခြန္ပါ ေကာက္ယူ ခဲ့ၾကရာ ေၾကးနီ ပိႆခ်ိန္ ၁၈၀ဝဝဝ (တစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္း ) ရရွိသည္။ ဓမၼေစတီ မင္းအား ဆက္သေသာ အခါတြင္ ဘုရင္က စိတ္ဆိုးျပီး ၎ေၾကးမ်ားကို ျပည္သူတို႔ထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ေစသည္။
ျပည္သူတို႕က ဘုရင္အား သူတို႔ညပန္မယူလိုဘဲ သင့္ေတာ္ရာ ေကာင္းမႈျပဳရန္ ဘုရင္အား ေျပာသျဖင့္ အမတ္ႀကီး ဗညားအိန္အား ေခါင္းေလာင္း အျဖစ္ သြန္းေစခဲ့သည္။

ပဲခူးျမိဳ႕ေရႊေမာ္ေဓာဘုရား၏ ရာဟုေထာင့္ အေနာက္ဖက္ ေျမကြက္လပ္တြင္ ၁၄၈၄ ခု
 ေဖေဖာ္ဝါရီလ၅ရက္ေန႕(ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၈၅၁-ခုနွစ္၊တေပါင္းလဆန္း (၈)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔) တြင္ စတင္၍ ပြဲသဘင္ က်င္းပ၍ သြန္းေလာင္း ခဲ့သည္။ အခါေပးခဲ့ေသာ ဆရာတို႔မွာ ေဇယ်ာဗာဟု၊ ရာဇာဗာဟု၊ ပဲခူးသမုတၱရာ နႏၵစည္သူေက်ာ္၊ သံဃရာဇာဆရာတို့ ျဖစ္သည္။

ေလာကညဏပဏၰိတ္ အမတ္က ေခါင္းေလာင္းသြန္းေလာင္းေသာ အခ်ိန္မွာ မိေခ်ာင္း နကၡတ္ ျဖစ္သျဖင့္ အသံေကာင္းစြာ မျမည္နိုင္ဟု ေဟာၾကား ခဲ့သည္။ ဘုရင္ကေဟာၾကားခ်က္ မမွန္လွ်င္ ေဆြခုနွစ္ဆက္ မ်ဳိးခုနစ္ဆက္ အျပစ္ေပးမည္။ ေဟာၾကားခ်က္ မွန္လွ်င္ သူေကာင္းျပဳမည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ျပီးေသာ အခါတြင္ အသံမမည္ေသာေၾကာင့္ ေလာကညဏပဏၰိတ္ အမတ္အားရာ ဇပေရာဟိတဘြဲ႕ခ်ီးျမင့္ ခဲ့သည္။

ေခါင္းေလာင္း၏ ပံုသဏၭာန္ေခါင္းေလာင္းႀကီးမွာ ေ**** (၁၂) ေတာင္အဝ (၇) ေတာင္ရွိသည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ အလယ္ေဖာင္းရစ္တြင္ နွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူပါေသာ ေဖာင္းႁကြ ဘုရား (၂၈) ဆူပါျပီး ၎၏ အေပၚဖက္တြင္ အတြဲ တစ္တြဲလွ်င္ ေက်ာက္သံ ပတၱျမား (၄၅) လံုး ပါရွိေသာ အတြဲ (၄၅) တြဲ၊အတန္း (၂) တန္းပါရွိသျဖင့္ (၄၅လံုးx ၄၅တြဲx ၂တန္း) စုစုေပါင္း ေက်ာက္သံ ပတၱျမားေပါင္း ၄၀၅၀ လံုး ပါရွိသည္။ ယခု လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ကြင္းမွာ အနည္းငယ္ ကြဲအက္လွ်က္ ရွိျပီး ေက်ာက္သံ ပတၱျမား ဒုတိယတြဲမွာ အနည္းငယ္ ျပဳတ္လွ်က္ ရွိသည္။

လႉဒါန္း
ဓမၼေစတီမင္းသည္ ထိုေခါင္းေလာင္းကို သြန္းေလာင္းျပီးေသာ အခါတြင္ ေရႊေလွ ေရႊေလွာင္း ေရႊေဖာင္တို့ျဖင့္ တင္ေဆာင္ လာျပီး ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၈၅၂ ခုနွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၃ ရက္ေန့တြင္ ဒဂံု (ယခုရန္ကုန္) ရွိေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္သို့ မတင္ လႉဒါန္းခဲ့ရာ ကဆုန္လဆန္း ၉ ရက္ေန့တြင္ ျပီးစီး၍ ကဆုန္လဆန္း ၁၁ ရက္တြင္ ေရစက္ခ် လႉဒါန္းခဲ့သည္။ တစ္ျပိဳင္တည္းမွာပင္ ၅၀ဝ ပိႆာ ရွိေခါင္းေလာင္း အေသးလည္း သြန္းေလာင္း လႉတန္း ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းႀကီး သည္ ေရႊတိဂံု ဘုရားကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ ၁၂၃ နွစ္ တိတိ တည္ရွိခဲ့သည္။

နိုင္ငံျခားသားမ်ား ေရာက္ရွိျခင္း
ေနာင္နွစ္တစ္ရာ ၾကာျပီးေနာက္ ၁၅၈၂ ခုတြင္ အီတလီ ေက်ာက္ကုန္သည္ ဂစပါရို ဘယ္ဘီသည္ေရႊတိဂံု ဘုရားသို့ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ေရႊတိဂံု ဘုရားကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည္။ သူေရးခဲ့သည္မွာ "ကြ်နု္ပ္ေတြ႕ခဲ႕ရသည္မွာ အလြန္ခမ္းနားေသာ ခန္းမႀကီးထဲတြင္ အလြန့္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ရွိျပီး အတိုင္းအတာ အားျဖင့္ ေျခာက္လွမ္းနွင့္ သံုးဖန္ ရွိျပီး အထက္မွ ေအာက္သို့ စာလံုး တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု ပူးကပ္ေနေသာ စာမ်ား အျပည့္ေရးထားျပီး ဖက္ရမည္ ပံုမေပၚေပ။"

၁၅၃၀ ခုတြင္မြန္ ဘုရင္မ်ား၏ အာဏာစက္ က်ဆင္းလာျပီး ၁၅၃၅ ခုတြင္ ေအာက္ျပည္သည္ အထက္ ျပည္နွင့္ ျခားနားသြားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဥေရာပ ကုန္သည္နွင့္ စြန့္စားရွာေဖြသူမ်ား ေအာက္ျမန္မာျပည္သို႕ေရာက္လာၾကသည္။ ၁၅၉၀ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ေပၚတူဂီ လူမ်ဳိး စြန့္စား ရွာေဖြသူ ဖီလစ္ဒီ ဘရုတ္တိုရ နီကုတ္အား စီရမ္ (သန္လ်င္) တြင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ကုန္သြယ္ရံုး ဖြင့္ခြင့္ ေပးလိုက္သည္။ ၁၆၀ဝ ခုတြင္ သူ၏ ဩဇာမွာ ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ အပါအဝင္ ဒဂံုအထိေရာက္သည္။

ဆယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
ရန္ကုန္ရွိ သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ ၁၈၀ဝ ခုတြင္ ေခါင္းေလာင္းႀကီး က်ရာေနရာတြင္ ဝဲကေတာ့ ထိုးသည္ဟု ပါသည္မွ တပါး ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ဆယ္ယူမႈ မရွိေျခ။ ယခု ေခတ္လူႀကီးမ်ားပင္ ၄င္းဝဲ ကေတာ့ ကိုမ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႕ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ျမစ္မွာ မနက္ေပ။ ေပ ၄၀ သာ ရွိျပီး ေရေအာက္ ရႊံ႕ႏြန္းမ်ားမွာ ေနာက္ထက္ေပ ၄၀ ေလာက္ ရွိမည္ ျဖစ္ျပီး ၄င္းရႊံ႕ညွြန္မ်ားထဲတြင္ ေခါင္းေလာင္း ရွိေပမည္။

ဘိုးေတာ္ ဘုရားေခါင္းေလာင္း ေခၚ ေခါင္းေလာင္း အေသးသည္လည္း ၿဗိတိသွ် သိုက္သမား (British Prize Agent) မ်ားက ၁၈၂၆ ခုတြင္ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္မွ ခ်ကာ ျမစ္ထဲ က်ခဲ့ျပန္သည္။ သို့ေသာ္ ျဗိတိသွ်တို႔ စြန့္လႊက္ခဲ့ေသာ္ ၄င္းေခါင္းေလာင္းအား ရြာသားမ်ားက ဆယ္ယူ ခဲ့ျပီး ေစတီေတာ္ ထက္သို့ ျပန္ပို့ခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်တို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ
ျဗိတိသွ်တို့ ေခါင္းေလာင္းၾကီးအား ဆယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ျမန္မာတို့က ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား မူလ တည္ရွိရာ ေစတီေတာ္ သို့ျပန္ပို႕လွ်င္ ကူညီမည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ၿဗိတိသွ် တို့လည္း မစဉ္းစားပဲ ေခါင္းညိတ္ ခဲ့သည္။ ျမန္မာတို့တြင္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ ရွိသည္။ ေရငုတ္ သမားမ်ားက ေခါင္းေလာင္း၏ ေအာက္တြင္ ဝါးလံုးေခါင္းမ်ား တစ္လံုးျခင္း သယ္ယူ ထဲ့ျပီး စုေပါင္း တြဲခ်ည္ကာ ေရေပၚေပၚေစသည္။ ၄င္းႀကိဳးစားခ်က္သည္ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာတို႔ အမ်ဳိးသားေရး ရေစခဲ့သည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္အဂၤလိပ္ ေရငုတ္၊ဇီဝ၊ေရွးေဟာင္းနွင့္ စြမ္းအင္ ပညာရွင္ မိုက္ဟက္ျခာ (Mike Hatcher) အား ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ေဖာ္ယူ၍ ေစတီေတာ္သို့ ျပန္လည္ ပို့ေဆာင္ရန္ အကူအညီ ရယူ ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ ၊ဩစေၾတးလ်နွင့္ အေမရိကန္ တို့ပါဝင္ေသာ ၄င္းလုပ္ငန္းကို ဟက္ျခာက သေဘာ တူခဲ့ပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားေရး အက်ဳိးေဆာင္ ရစ္ခ်တ္ဂရီက အားတက္ သေရာ ပါဝင္၍ ရံပံုေငြ ရွာခဲ့သည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အဆင့္ထိ စိတ္ဝင္စားေစသည္မွာ သံသယ ရွိစရာမလိုပါ။ ဂ်ာမန္ ရုပ္ရွင္ ကုမၸဏီ တစ္ခု ကလည္း ၄င္းစြန့္စားခန္းကို ရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးမည္ ျဖစ္ျပီး "ဒီတူးေဖၚေရးသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာနဲ့ ပတ္သက္လို့ ဒါဟာ ခရစ္ယာန္မွာ လိုတရခြက္ (Holy Grail) ရသလိုပါပဲ" ဟုဆိုခဲ့သည္။

ဘာသာေရး ကိုင္းရွိုင္းေသာ ျမန္မာတို့ကမူ ဗုဒၶ၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ္ အေမြကို ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကံျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ဆယ္ယူျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ မင္းနွင့္သူ၏ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဆံုးရံႈးေနေသာ အေမြကို ျပန္လည္ ရရွိၾကမွာ ေသခ်ာပါသည္။ ထို့အျပင္ ၄င္းေခါင္းေလာင္းတြင္ ေရးထိုးထားေသာ စာမ်ားက သမိုင္းနွင့္ ဘာသာ စကား ပညာရွင္တို့ အတြက္ အဖိုး မျဖတ္နိုင္ေသာ အေထာက္အထားပင္ ျဖစ္ေပမည္။

ဦးစံလင္း ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ့မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္မွာ ၁၉၉၇ ခုနွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၉၉၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ အထိ၃၂ရက္ၾကာခဲ့သည္။ ေရငုပ္သမား အခက္အခဲေၾကာင့္ ပထမ အႀကိမ္ ဆယ္ယူျခင္းကို လက္ေလွ်ာ့ခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ၂၆ ရက္ေန့တြင္ ေသာင္တူးစက္ (၁၅၀၂) ျဖင့္ ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ရာ ၁၉၉၈ ခုနွစ္ ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ရွိေသာ ေနရာကို ေတြ႔ရွိ ခဲ့သည္။

၁၉၉၈ ခုနွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေသာင္တူးစက္ (၁၀ဝ၀) ျဖင့္ဆယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္အား မနိုင္သျဖင့္ ရပ္တန္႔ ခဲ့သည္။ထိုအဖြဲ႔မွာ ယခုတိုင္ ဆယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းဆဲ ျဖစ္သည္။
မိုက္ဟက္ျခာနွင့္ ၄င္း၏ အဖြဲ႕မ်ားက ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ဆယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းကို၂၀ဝ၁ တြင္ စရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ျပီး ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ ေနရာကို အတိအက် စရွာရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဘီဘီစီ၏ သတင္း ေၾကျငာခ်က္ေၾကာင့္ လူအမ်ား ၄င္းဆယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စား ခဲ့ေသာလည္း မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ေပ။ ထင္ဆခ်က္ အရ ၂၀ဝဝ ဂ်ဴလိုင္လတြင္ ၄င္းအဖြဲ႕သည္ အင္ဒိုနီးရွား ဆယ္ယူေရး ျပႆနာေၾကာင့္ ႀကံ႕ၾကာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။

ထိုဆယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းသာ စခဲ့လွ်င္ ေရငုတ္ သမားမ်ားသည္ ညၾကည့္မွန္ တက္ထားေသာ ေခါင္းစြက္ မ်ားျဖင့္ အတူ copper sulfate ရွာေဖြေရး ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေခါင္းေလာင္းကို ရွာမည္ျဖစ္သည္။
ေခါင္းေလာင္းျကီးျမုပ္ေနေသာေနရာကို ျဂိဳဟ္တုမွေတြ႕ရွိ
၂၀၁၂-ခု၊မတ္လ(၁၆) ရက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္-ပဲခူးျမစ္-ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းတို့ ဆံုရာအလယ္တြင္ နွစ္ေပါင္း ၄၀ဝေက်ာ္တိုင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းကို အေမရိကန္နိုင္ငံမွ လႊတ္တင္ထားေသာနာဆာLand Sat 7 ျဂိဳဟ္တုျဖင့္ ေခါင္းေလာင္းပံုရိပ္ကို အတိအက် ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ “လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးရက္ေလာက္က ၾကည့္ျဖစ္ခဲ့တာ ဘယ္ေနရာမွာေခါင္းေလာင္းရွိတယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ သေဘၤာပ်က္ရွိတယ္ ဆိုတာေတြကို အတိအက် ျမင္ေနရပါတယ္။ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းကို ေရထဲကေန ျပန္လည္ ဆည္ယူဖို့ခန့္မွန္းေျခ ေဒၚလာငါးသိန္းဝန္းက်င္ေလာက္ လိုတယ္။ အခုလက္ရွိေတာ့အဲဒီဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းကို ဆယ္ယူဖို့နိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ့ ဘယ္သူ့ကိုမွလုပ္ပိုင္ခြင့္ မေပးေသးဘူး” ဟု ဒဂံုတကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒအျငိမ္းစားပါေမာကၡဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။

အခုလိုျဂိဳဟ္တုနဲ့ ေခါင္းေလာင္း ပံုရိပ္ကို အတိအက် ျမင္ရျပီ ဆိုေတာ့ ဘယ္ အခ်ိန္ကုန္းေပၚကို ျပန္ေရာက္ မလဲ ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားမိတယ္” ဟုအဆိုပါ ေခါင္းေလာင္း အေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္စားသည့္ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္နွစ္မ်ားအတြင္းကဩစေၾတးလ်နိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားကSonar System နွစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္Lowlarce HDS 7 Structure Scan Star Fish Side Scan စနစ္တို့ကို အသံုးျပဳျပီးလာေရာက္စမ္းသပ္ ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၾကရာ ေခါင္းေလာင္းရွိမည့္ ေနရာနွစ္ေနရာကို စမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနရာ အတိအက်ကိုမူ ရွာေဖြေတြ့ရွိခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ယင္းက ထပ္မံေျပာသည္။ ဩစေၾတးလ်နိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ေခတ္မီ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳ၍ ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာေခါင္းေလာင္း ေတာ္ၾကီး၏ပံုရိပ္ဟုယူဆရေသာေနရာနွစ္ေနရာကိုဖမ္းယူရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ေသခ်ာစြာ အတည္ျပဳေပးနိုင္ေရး အတြက္ ေရငုပ္ စမ္းသပ္ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဩစေၾတးလ်ပညာရွင္ေတြက ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ရွိမယ့္ေနရာကိုအသံလွိုင္းနဲ့စမ္းသပ္ခဲ့ၾကတာ။ ကြ်န္ေတာ္ကျမစ္အတြင္းမွာ ရွိတဲ့သံဓာတ္အနည္းအမ်ားပမာဏကိုLand Sat 7 နာဆာျဂိဳဟ္တုနဲ့ ၾကည့္ရႈစမ္းသပ္ျပီးေခါင္းေလာင္းကိုေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခဲ့တာပါ” ဟု ဦးစိုးသိန္းကေျပာသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္နွစ္၂၆၀ဝ ျပည့္တြင္ လူအမ်ား အဆိုပါ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ဖူးေျမာ္ေစခ်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုကဲ့သို့Land Sat 7 နာဆာျဂိဳဟ္တုျဖင့္ ၾကည့္ရႈခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယင္းကထပ္မံေျပာသည္။“ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးအေၾကာင္းကို လူႀကီးသူမေတြ ေျပာတာပဲ ၾကားဖူးတယ္။ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးဘူး။
ဆယ္ယူူေရး

ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအားျပန္လည္ဆယ္ယူေရးအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္အားထုတ္ႀကဳိးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာမ်ဳိးျမင္႔ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔မွ ပထမအႀကိမ္ ရွာေဖြခဲ႔ၿပီး (၁၉၈၉)ခုႏွစ္တြင္ ပက္စီဦးသိန္းထြန္း၏   ေငြေၾကးအကူ အညီျဖင္႔ ဒုတိယအႀကိမ္ (၁၉၉၇) ခုႏွစ္တြင္ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဆယ္ယူရန္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ဆယ္ယူေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္ ေမလ (၉)ရက္မွ (၁၈)ရက္အထိေဒၚခင္ေအးသိန္းႏွင္႔ အဖြဲ႔ကထပ္မံရွာေဖြခဲ႔ရာ မေအာင္ျမင္ခဲ႔ေပ။
ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးျပန္လည္ဆယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိအဆင္႔ဆင္႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကရာတြင္ ထူးျခားစြာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေနျဖင္႔ (၁၉၈၇)ခုႏွစ္တြင္ ရွာေဖြခဲ႔ေသာ ေဒါက္တာမ်ဳိးျမင္႔ႏွင္႔ ဦးေက်ာ္တုိ႔အဖဲြ႔အေနျဖင္႔ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအား   ေရငုပ္ရွာေဖြရာ တြင္ေရငုပ္ရွာေဖြခဲ႔သူ ဦးႀကဳိင္ႏွင္႔ ဦးထြန္းရင္ တုိ႔သည္ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး  ေနရာတြင္ရပ္မိခဲ႔ေၾကာင္းဂ်င္းေကာင္မ်ား ကပ္ေနေၾကာင္း၊ အဖြဲ႔၀င္ဦးဖုန္းျမင္႔ေက်ာ္ေရေအာက္သုိ႔ဆင္းသြားေသာ္ ဂ်င္းပုံႀကီးေပၚမေရာက္ေပ။ ယင္းအဖဲြ႔တြင္ပါ၀င္ေသာ သမုိင္းညာရွင္ ဦးေက်ာ္ ကုိယ္တုိင္ယင္းေနရာသုိ႔ဆင္း၍ရွာေဖြခဲ႔ရာ ဂ်င္းပံုႀကီး ရွိေသာ ေနရာသည္ေခါင္းေလာင္းေတာင္ႀကီးရွိေသာ   ေနရာဟု ေရငုပ္သူ (၃) ဦးစလုံးက အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔ၾကသည္။

(၁၉၈၈)ခုႏွစ္တြင္ ဦးႀကဳိင္ႏွင္႔အဖြဲ႔၀င္သုံးဦး၏အဖြဲ႔သည္ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ကုိ ဆက္လက္ရွာေဖြခဲ႔ၾကရာပထမအႀကိမ္ရွာေဖြစဥ္က တက္နင္းမိခဲ႔ေသာ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအေပၚထိပ္၀ုိင္း ဂ်င္းပုံႀကီးကုိျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ႔သည္။

တတိယအႀကိမ္ရွာေဖြရာတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ား ဂ်င္မ္ဘလန္႔ Jim Blunth က(၁၉၉၅)ခုႏွစ္ တြင္သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ခြင္႔ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအား ရွာေဖြမူျပဳခ႔ဲရာတြင္ ေခတ္မီေရေအာက္ ရွာေဖြေရးကိရိယာ Solar ေခတ္မီေရငုတ္ ကိရိယာမ်ားျဖင္႔ သုံးလအတြင္းေရငုပ္စူးစမ္းရွာေဖြမႈ (၁၁၅)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ဂ်င္မ္ဘလန္႔ကေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကုိလက္ျဖင္႔ ထိစမ္းခဲ႔ဖူးပါတယ္ဟု အတိအလင္းအခိုင္အမာေျပာခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေဒၚခင္ေအးသိန္းအဖြဲ႔မွ ေရငုပ္လုပ္သားကိုေအာင္ေက်ာ္သည္ ေရငုပ္ရွာေဖြစဥ္ အျမင့္ (၁၂) ေပ၊   ေအာင္ေျခ ေပ(၃၀)ကုန္းကမူတစ္ခုကို ေတြ႔ရိွကာ အျခားေရငုပ္သမား တစ္ဦး ျဖစ္သူကိုထြန္းႏုိင္ကလည္း ယင္းကုန္း ကမူကို ေတြ႔ရိွခဲ့ၿပီး ေဒၚခင္ေအးသိန္းကအျခားေရငုပ္သမား ႏွစ္ဦး ဌားရမ္းေရးငုပ္ရွာေဖြခဲ့ရာ ယခင္အတုိင္းကုန္းကမူႀကီးရိွေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

        ဆ႒မအႀကိမ္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွ မွတ္တမ္းသတင္းရိုက္ကူးသူႏွင့္စူးစမ္းရွာေဖြေရးသမားမ်ား မစၥတာ ဒါမီယန္ေလး (Mr. Damien Lay)ႏွင့္အဖြဲ႔ကလည္း (၂၀၁၀) ျပည့္ႏွစ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကို ရွာေဖြခဲ့ရာ Sonar လို႔ ေခၚတဲ့ အသံလုိင္းျပန္ကိရိယာႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ Scan လုပ္ၾကည့္တဲ့အခါေခါင္းေလာင္ေတာ္ႀကီးပံုႏွင့္ အေတာ္တူတဲ့ ေခါင္းေလာင္းႀကီးပံုစံတစ္ခုေတြ႔ရိွခဲ့ ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ဂုဏ္သတင္းမွာ ယခုအခါျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ သာမဟုတ္ေတာ့ပဲ ကမၻာႏိုင္ငံ အသီးသီးကပင္ စိတ္ဝင္စားလာၾကရာ ယခုရွာေဖြ ဆယ္ယူမည့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ S.D MarkInternational LLP ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဒါက္တာခ်စ္စံ (ခ်စ္စံဝင္း)၊ MasterMariner (F.G) ကပၸတိန္ ဦးရဲျမင့္ထြန္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ေငြေၾကးကိစၥဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေပးလာေၾကာင္း သိရိွရသည္။

အဆိုပါ သမုိင္းအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ဆယ္ယူမႈဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ဇြန္ (၃၀)ရက္ နံနက္ (၉) နာရီတြင္Chartrium ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့ရာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္   ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ျမန္မာသမိုင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး   ျပန္လည္ဆယ္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကရာ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွလည္း ဝိုင္းဝန္းအၾကံျပဳေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္း(၄၀၀)အတြင္း လူသက္တမ္းေပါငး္မ်ားစြာ ေနထုိင္ သြားခဲ့ၾကေသာျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကားဖူးရံုမွ် သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႕သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ဖူးေျမာ္ခြင့္ရေတာ့ မည့္ျပင္ေနာင္လာေနာင္သားေတြအတြက္ပါ သမိုင္းတန္ဖိုးႀကီးမားလွတဲ့ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကို ဖူးေတြ႕ခြင့္ရရွိေတာ့ေပမည္။
Ref : Internet
Ref : Internet

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.