ပန္းသီးမ်ားကို ၾကာရွည္ခံေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 1:37 PM

ပန္းသီးမ်ားကို ၾကာရွည္ခံေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ'

(၁) ပံုမွာျပထားသည့္ အတိုင္း ပန္းသီးေလး ေတြကို တစ္ျခမ္းစီ ခြဲလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေအးေသာ ေရနွင့္ ၃ မိနစ္ ၄မိနစ္ေလာက္ စိမ္ထားလိုက္ပါ။ ခဏအၾကာမွာ ပန္းသီးစိတ္ေလးေတြကို ဆယ္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ဆားကို ပန္းသီး အစိတ္ေပၚ မႈတည္ျပီး ထည့္ကာ နွယ္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ေရျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးပါ။
(၂) ထို႔ေနာက္ ပန္းကန္တစ္ခု အတြင္း ထည့္ကာ ေရွာက္ရည္ ပုရာရည္ တို႔ျဖင့္ ၃ မိနစ္ ၄ မိနစ္ ေလာက္ စိမ္ထားလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ေရျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးပါ။
(၃) ၃ မိနစ္  ၄ မိနစ္ေလာက္ ေလသလပ္ခံ ထားလိုက္ပါ။
(၄) ေနာက္ဆံုး အဆင့္အေနနဲ႔ ကေတာ့ ေလလံုေသာ စကၠဴမ်ားျဖင့္ ထုတ္ပိုးနိုင္ ပါျပီ။
ထိုနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္း အားျဖင့္ ပန္းသီးမ်ားကို ၾကာရွည္ခံ ေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.