အမ်ိဳးသား ၂၃ ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ဖူးသူ

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 2:20 PM


oldLinda Wolfe လို႔အမည္ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးပါ။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္က ပထမဆံုး အိမ္ေထာင္က်ပါတယ္။
အိမ္ေဘးက ရြယ္တူ ေကာင္ေလးပါ။ ေကာင္ေလးက ခ်စ္ခြင့္ပန္မွုကိုလက္ခံျပီး မိဘ သေဘာမတူ
လည္း ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ လက္ထပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အခ်စ္စစ္ကို သူမ ရွာမေတြ႔ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ကြာရွင္းျပတ္ ဆဲျပီး ေနာက္ တစ္ေယာက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳ
ပါတယ္။ မေတြ႔ေသးပါဘူး။ ေနာက္ တစ္ေယာက္ထပ္ျပဳပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ၂၃ ေယာက္ ျပည့္ခဲ့ပါတယ္..။
သူ႔မွာ သားသမီး ၇ဦးထြန္းကားၿပီး ေျမးေတြလည္းရေနပါျပီ။ သူမအသက္ကလည္း ၆၈ ႏွစ္ပါ။ အ
ေမရိကန္ႏိုင္ငံ အင္ဒီးယားနား ျပည္ နယ္မွာ ေနထိုင္ပါတယ္။ ကမၻာ့အိမ္ေထာင္ျပဳအၾကိမ္ အေရအ
တြက္ အမ်ားဆံုး အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္လည္း စံခ်ိန္တင္ထား ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေတြ အားလံုးနဲ႔လည္း ကြာရွင္းျပီးပါျပီ။ အခ်ိဳ ႔အမ်ိဳးသားေတြဆုိရင္ ကြယ္ေတာင္ ကြယ္လြန္
ခဲ့ပါျပီ။

သုိ႔ေပမယ့္ သူ တစ္ေယာက္တည္း မေနႏိုင္ပါဘူးတဲ့။ အထီးက်န္ တဲ့ ေဝဒနာကို မခံစားႏိုင္လို႔ အိမ္
ေထာင္ထပ္ျပဳဖို႔ အတြက္ အစီအစဥ္ ရွိေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Ref: wirednews

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.