ျမတ္ဗုဒၶ ရွင္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ "အရဟံ"ဂုဏ္ေတာ္

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 9:28 PMသူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ !!

ျမတ္ဗုဒၶ ရွင္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္အနႏၲထဲက "အရဟံ"ဂုဏ္ေတာ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို မွတ္သားၾက
ရေအာင္!

"အရဟံ"ဂုဏ္ေတာ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို အဓိပၸာယ္ (၃) မ်ိဳး ဖြင့္ဆို ၾကည္ညိဳၾကမယ္ေပါ႔။

၁။ အရဟံ = စိတ္ယုတ္မာ ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...
၂။ အရဟံ = ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္၌ပင္ မေကာင္းမွဳကို ျပဳေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...
၃။ အရဟံ = ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ...

ျမတ္ဗုဒၶ ရွင္ေတာ္ဘုရားသည္ စိတ္ယုတ္မာ အညစ္အေၾကးေတြ ကင္းရွင္းလို႔ မျမင္ကြယ္ရာ ဆိတ္ကြယ္ရာ
အေျခအေနမ်ိဳးမွာပင္လွ်င္ မေကာင္းမွဳ ဒုစ႐ိုက္ေတြကို မျပဳမလုပ္ဘူး။

ဒီလို စိတ္ယုတ္မာ အညစ္အေၾကးေတြ ကင္းရွင္း, မေကာင္းမွဳ ဒုစ႐ိုက္ေတြကိုလည္း မျပဳမလုပ္တဲ့အတြက္
ေလာကသားတို႔ရဲ႕ ပူေဇာ္႐ိုက်ိဳး ျမတ္ႏိုးေလးစားမွဳကို ခံယူထိုက္တာပဲ ... လို႔ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္ႏႊယ္
ၿပီး မွတ္ထားလိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္ ...

ကဲ! သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ မင္းတို႔ငါတို႔တေတြမွာေရာ ... !! ... !! ... ? ? ?

သူငယ္ခ်င္းတို႔အတြက္ ေကာင္းေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ပါေစ!

Credit:မင္းရန္ေနာင္

Ref: Forever Friends Myanmar Social Natwork

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.