အႀကီးက်ယ္ဆုံး လွ်ဳိ႕ဝွက္ေနတဲ့ Pc ျပႆနာ ၂၁ ခု (Myanmar Version) [1.03 MB]

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 5:57 AM


ကြန္ပ်ဴတာ သုံးစြဲသူတုုိင္း ျပႆနာမ်ားကုိ မလြဲမေသြ ႀကိဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳေတြ႕မည့္ ျပႆာမ်ားကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းမွာလဲဆုိတာ ကြန္ပ်ဴတာသုံးစြဲသူတုိင္း သိထားသင့္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေလးက အႀကီးက်ယ္ဆုံး လွ်ဳိ႕ဝွက္ေနတဲ့ Pc ျပႆနာ ၂၁ခုကုိ ေရးသားထားပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားရင္ ေအာက္မွာဆင္ေျပတဲ့ Link ကေန ယူသြားနုိင္ပါတယ္။
ေရးသာသူ း ေစာကလ်ာေအး (UCSY)

Miloshare     |     Solidfiles      |      Zippyshare

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.