လက္ျဖင့္ ေမာင္းစရာမလိုေသာ Toyota FV2

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 1:45 PM

လက္ျဖင့္ ေမာင္းစရာမလိုေသာ Toyota FV2

ဒီဇိုင္းကေတာ့ ပံုမွာေတြ႕ရတဲ့ အတိုင္း တစ္ျခားကားေတြနွင့္ မတူပါဘူး။ ဘာလုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ ဘီး အေနျဖင့္ အလယ္မွာ နွစ္ဘီး ေရွ႔တစ္ဘီး ေနာက္တစ္ဘီး ပါရိွပါတယ္။ အေပ်ာ္စီးခ်င္ သူမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ မိုက္ေသာ ကားတစ္စီး ျဖစ္ပါတယ္။ Toyota ကုမၸဏီမွ ၎ကားကို ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေဘာ္ဒီအရွည္ကေတာ့ 118.1 လက္မ၊ အျမင့္ 70.1 နွင့္ အက်ယ္ 63 လက္မ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘီးကေတာ့ 92.9 လက္မပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္စီး ျဖစ္ပါတယ္။
ထို႔ျပင္ တစ္ျခားကားေတြလို လက္နဲ႔ေမာင္းရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အလိုရိွေသာ ေနရာကို ခႏၶာကိုယ္ တိမ္းေစာင္းျပီး ေမာင္းနွင္းလို႔ ရေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားတယ္လို႕ သိလို႔ရပါတယ္။ 

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.