13,000 ျဖင့္ တစ္လလံုး ၾကိဳက္သလိုေခၚႏိုင္မယ့္ Skype Unlimited World

Posted by Black Magic | Posted in , , , | Posted on 10:12 PM


 

Skype Unlimited World - 13,000 Kyats per month
-------------------------------------------------------------

Skype Unlimited World ဆိုသည္မွာ မိမိ၏ Skype Account ထဲသို႕ ပိုက္ဆံထည့္သည့္ ေန႔မွ တစ္လလံုး အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ
ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးသို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။
Skype ျဖင့္ မိုဘုိင္း ႏွင့္ ႀကိဳးဖုန္း Unlimited ေခၚဆုိႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား
---------------------------------------------------------------------------
Canada
China
Guam
Hong Kong SAR
Puerto Rico
Singapore
Thailand
United States

Skype ျဖင့္ ႀကိဳးဖုန္း Unlimited ေခၚဆုိႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား
-------------------------------------------------------------
Andorra
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Brunei
Bulgaria
Chile
Colombia
Costa Rica
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Guadeloupe
Hungary
Iceland
Indonesia (Jakarta)
Ireland, Republic of
Israel
Italy
Japan
Korea
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Mexico (Guadalajara, Mexico City, Monterrey)
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Romania
Russia
Russia (Moscow, St Petersburg)
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Turkey
United Kingdom
Venezuela

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
-----------------------
APS Technology

အမွတ္ ( ၄၀ - ဘီ ) ၊ တတိယထပ္ ၊ ရန္ကုန္ - အင္းစိန္လမ္းမၾကီး ၊

( စံရိပ္ျငိမ္ (၁)လမ္း ႏွင့္ (၂)လမ္းၾကား)

( IT Food Center & 119 Fashion Complex အေရွ႕၊ ခ်မ္းသာသုခ ေဆးဆိုင္အေပၚ ၊ လွည္းတန္းမွတ္တိုင္အနီး၊ )

လွည္းတန္း ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ။

PHONE : 09 - 5091820

E-Mail : aps.itsolution@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/apst.mm

---------------------------------------------------------------------------
မွတ္ခ်က္။ ။ APS Technology မွ လူၾကီးမင္း၏ Skype အေကာင့္မ်ားထဲသို႔ တဆင္႔ ေငြၿဖည့္တင္းေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳ သာ ၿဖစ္ပါသည္။

Privacy Policy ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ Skype မွ သတ္မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

Skype မွ သတ္မွတ္ထားေသာ Policy မ်ားကို ေအာက္ပါ website မ်ားတြင္ ၾကည္႔ရႈေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။

(1) ***** Fair Usage Policy *****
http://www.skype.com/en/legal/fair-usage/

(2) Privacy Policy
http://www.skype.com/en/legal/privacy/

(3) Terms & Conditions
http://www.skype.com/en/legal/


Ref : APS Technology

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.