အကဲြအျပဲ တကယ္ပဲ ရွိေနတယ္

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 6:51 AMအခုရက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာတဲ့ သတင္းေတြထဲမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ
ဦးေအာင္ေသာင္းက သူ႔ပါတီ အတြင္းေရးကိစၥေတြ ေျပာတာဟာ အေတာ္စိတ္၀င္စားဖို႔
ေကာင္းပါတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ ေျပာစကား၊ မၾကာေသးမီက ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္း
ေကာ္မတီကို တင္လိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံုထဲက ျပင္လိုတဲ့ အခ်က္ေတြ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
အတြင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ တစ္ဖဲြ႕တည္း အတူတူ အစိုးရဘက္အျခမ္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္အျခမ္း
ျဖစ္ပြားတဲ့ အေျခအတင္ ျဖစ္မႈေတြ၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း အၾကား
ေပၚေပါက္တဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြ အားလံုးကို ဆက္စပ္ သံုးသပ္လိုက္ရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ထိပ္ပိုင္းမွာ
အကဲြအျပဲျပႆနာတစ္ခု အပီအျပင္ ေပၚေပါက္ေနခဲ့ၿပီ ဆို တာပါပဲ။ ဘယ္အခ်က္ေတြၾကည့္ၿပီး
ဒီလို ေျပာ ႏုိင္တာပါသလဲ၊ ဘာေတြျဖစ္ေနၾကပါသလဲ၊ ေနာက္ထပ္ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္မလဲဆိုတာ
ခုတစ္ပတ္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ ေျပာစကားေတြအရ ဆိုရင္ လက္ရွိသမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႕၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔
လႊတ္ေတာ္၊ ပါတီတာ၀န္ရွိသူေတြ ဆိုတာ အရင္စစ္အစိုးရရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တုန္းက စနစ္တက်
စီစဥ္ေနရာခ်ခဲ့တာေတြလို႔ သိရပါတယ္။

ေျပာရရင္ အဓိကအားျဖင့္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ စီစဥ္ေနရာ ခ်ထားခဲ့တာပါ။
ဒါေပမဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ သမၼတ၊ ဒုသမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ေတြ ျဖစ္လာရင္ ပါတီလုပ္ငန္း
ေတြမွာ မပါ၀င္ရေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းရသြားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေတြေအာက္မွာ
အုပ္စုအသြင္သဏၭာန္ ျဖစ္သြားေစတယ္လို႔ မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ ေျပာစကားေတြထဲမွာလည္း ေကာက္ယူလို႔ ရႏိုင္တာေတြပါ
ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ သူတာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ၀န္ႀကီးအဖဲြ႕ထဲက ျဖဳတ္တာ၊ အသစ္ခန္႔တာ၊
အစားထိုးတာေတြကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ သေဘာထားရယူသင့္တာ မွန္ေပမယ့္ အဲလို မလုပ္ခဲ့ဘူးလို႔
ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းကိစၥေတြ ပါတီဘက္က ဘာမွမသိရေတာ့ဘူးလို႔ သိပ္မေက်လည္တဲ့
သေဘာေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေရာ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာထားတဲ့ သူရဦးေရႊမန္းပါ သမၼတ
လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပါတီရဲ႕ သေဘာထား ခံယူရမယ္လို႔ ဆိုျပန္ပါတယ္။

ပါတီက လက္မခံသူဟာ သမၼတ မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပါ။

ဒါေတြက လတ္တေလာ ဦးေအာင္ေသာင္း ေျပာသြားတာေတြထဲက အစိုးရအဖဲြ႕ဘက္ ေရာက္ေနတဲ့
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္နဲ႔ ပါတီ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္
ေတြ အၾကားသေဘာထား ကဲြမႈေတြပါ။

ဒီအခ်က္ကို ထင္ထင္ရွားရွား မီးေမာင္းထိုးျပတဲ့ ေနာက္ထပ္ သက္ေသကေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက
ဖဲြ႕စည္းပံုထဲက ျပင္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအထဲမွာ ဒုသမၼတအပါအ၀င္ ၀န္ႀကီး ေတြခန္႔မယ္ဆို လက္ရွိ ဖဲြ႕စည္းပံုထဲပါသလို အရည္အခ်င္း
ပည့္၀သူ မည္သူ႔ကိုမဆို သမၼတက ခန္႔ႏိုင္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္အမတ္ထဲကပဲ
ခန္႔ဖို႔ ဆိုၿပီး ျပင္ခ်င္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါဟာ သမၼတ ကိုေရာ လက္ရွိ အစိုးရအဖဲြ႕ထဲက ၀န္ႀကီးေတြ အားလံုးကို ရည္ရြယ္တဲ့သေဘာ ျ
ဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ပါတီရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမ တစ္ခုခုမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ
၀င္မထားဘူးဆိုခဲ့ရင္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြ က်င္းပ၊ အစု
အဖဲြ႕တစ္ခုစီက ဒုသမၼတ တစ္ေယာက္စီ ေရြးတဲ့အခါ တပ္မေတာ္သား အမတ္ေတြဘက္က
ဦးသိန္းစိန္ကို ဒုသမၼတအျဖစ္ တင္ခ်င္ဦး၊ တင္လို႔ မရႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူပါပဲ။ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အစိုးရအဖဲြ႕ထဲက ၀ါရင့္ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ပါတီက ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္မ၀င္ သေဘာထားေမးတဲ့အခါ မ၀င္ေတာ့ဘူးလို႔ ေျဖထားတဲ့သူေတြ
ရွိေနပါတယ္။

တကယ္လို႔သာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ဦးသိန္းစိန္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဦးမင္းေအာင္လႈိင္ တစ္ေယာက္
ေယာက္ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ အဲဒီ၀န္ႀကီးေဟာင္းေတြကို ၀န္ႀကီးျပန္ခန္႔လို႔ရေတာ့မွာ
မဟုတ္ပါဘူး။

ေရြးေကာက္ပဲြမ၀င္၊ အမတ္မဟုတ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်က္ေတြျပင္ဖို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဘက္က ျပင္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိမွ ျပင္လို႔ရမွာပါ။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ထိပ္ပိုင္း အကဲြအျပဲ ျပႆနာကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစတဲ့
အခ်က္အျဖစ္ေတာ့ ႐ႈျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီမတိုင္ခင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးမွာလည္း သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္က တစ္ဖက္၊
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖဲြ႕က တစ္ဖက္ သေဘာမတူမႈေတြ၊ အျငင္းပြားမႈေတြ
ေတာက္ေလွ်ာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ျဖစ္ခဲ့တာေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ နမူနာေတြ အေနနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးတစ္ဖဲြ႕လံုး ႏႈတ္ထြက္သြားေစသည္ အထိ ျဖစ္ပြားတဲ့ ျပႆနာ၊ အဲဒီ ဥပေဒကို
ျပင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ဖဲြ႕စည္းပံုနဲ႔ ညီမညီအျပင္းအထန္ အျငင္းပြားၾကတာ၊
ဥပေဒၾကမ္းကို သမၼတက လက္မွတ္မထိုးတာ စသျဖင့္ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္း သမၼတ ေပးပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာကိုလက္မခံတာ၊ သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႕ လစာကို ဥပေဒပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္ထက္ အမ်ားႀကီးနိမ့္တဲ့လစာ သတ္မွတ္ဖို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔ ႀကိဳးစားသည္အထိ
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

သမၼတက ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ထက္ နည္းတဲ့လစာ ယူေနတာဟာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သလို ျဖစ္ေန
တယ္ဆိုၿပီး ေျပာဆိုသည္အထိ က်ယ္ျပန္႔ခဲ့ပါတယ္။

အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပႆနာကေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ ေနာက္သက္တမ္း
သမၼတ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ သူ႔ကို ေျပာတယ္ဆိုၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက
သတင္းမီဒီယာေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။

ဒါေပမဲ့ သမၼတဘက္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က သမၼတအေနနဲ႔ သူ႔ကိစၥ သူပဲ ေျပာမယ္၊
တျခားဘယ္သူမွ ေျပာဖို႔မလိုဘူး၊ အခ်ိန္တန္ရင္ သမၼတ ဆက္အေရြးခံမယ္ မခံဘူး သူကိုယ္တိုင္
ေျပာလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုလိုက္တဲ့အခါ သေဘာကဲြလဲြမႈႀကီး ျငင္းမရေအာင္ ေပၚသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သမၼတ ဘက္ကေရာ၊ သူရ ဦးေရႊမန္းဘက္ကပါ အစိုးရဘက္နဲ႔
လႊတ္ေတာ္ဘက္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္အတိုင္း တိုးမိတိုက္မိတာေလာက္ ေျပာဆိုေနၾက်ေပမယ့္
တကယ့္တကယ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ေယာက္ အၾကား၊
ထိပ္ပိုင္း အင္အားစု ႏွစ္ခုအၾကား အႀကီးအက်ယ္ ကဲြျပဲေနၾကတယ္ဆိုတာ ျငင္းမရေလာက္ေအာင္
ထင္ရွားလာပါတယ္။

ဒီလို ပါတီထိပ္ပိုင္းမွာ အကဲြအျပဲ ျဖစ္ေပၚေန သလိုလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ပါတီက ေရြးခ်ယ္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ မလြယ္သလို၊ သမၼတ မျဖစ္ရင္ အစိုးရ
အဖဲြ႕ဖဲြ႕ဖို႔ကလည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ေယာက္ ဒုသမၼတ အဆင့္ေလာက္ ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ေတာင္
လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ အမတ္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ အႏိုင္ရမွ
ျဖစ္မွာပါ။

အလားတူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္ဆိုရင္လည္း ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထက္ အႏိုင္ရမွ ျဖစ္မွာပါ။

အင္န္အယ္လ္ဒီ ၀င္ၿပိဳင္တဲ့ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြ အေတြ႕အၾကံဳအရ တကယ္ေတာ့ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႔
အလြန္ မလြယ္ပါဘူး။

တိုင္းရင္းသားေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုရင္ ပိုပိုၿပီး
မလြယ္ကူပါဘူး။

ဒီအခါ လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ ဒုသမၼတ တစ္ေယာက္ ေရြးႏုိင္တဲ့ တပ္မေတာ္သား အမတ္ေတြ
ဘက္ကတင္တဲ့ ဒုသမၼတ တစ္ေယာက္ကုိပဲ သမၼတ ျဖစ္ေအာင္ မဲေပးပူးေပါင္းရမယ့္ သေဘာ
ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ဒီေန႔ သူ႔ပါတီတြင္း ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ အုပ္စုႏွစ္စု အၾကား
သေဘာထားကဲြလဲြမႈေတြကို ရင္ၾကား မေစ့ႏုိင္ရင္ အင္အားပိုမို ခ်ည့္နဲ႔သြားႏုိင္ၿပီး တပ္မေတာ္သား
အမတ္ေတြကို ၀န္းရံရတဲ့၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရတဲ့ပါတီ
တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္သြားႏုိင္ပါေၾကာင္း သုံးသပ္လိုက္ရပါတယ္။

စည္သူေအာင္ျမင့္

ျမန္မာတိုင္း(မ္)

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.