ျပည္တြင္းေရႊကို က်ပ္သားၿဖင့္ မေရာင္းေတာ့ဘဲ ဂရမ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ေတာ့မည္

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 4:13 AMျပည္တြင္း ေရႊေစ်းကြက္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ ေရႊအရည္အေသြးႏွင့္အညီ အေခါက္ေရႊ ဂရမ္ျပား မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း စတင္ျဖန္႔ျဖဴးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းက The Voice သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

“ဒီကေရႊက က်ပ္၊ ပဲ၊ ေ႐ြးနဲ႔ ျဖစ္ေနေတာ့ ၂၀၁၅ အမီ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ထဲကို အာဆီယံႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ကုန္သြယ္မႈေတြ ဝင္လာရင္ ေစ်းႏွိမ္တာတို႔ ဘာတို႔ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ဂရမ္နဲ႔တြက္ၿပီး ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္မွာ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သြားမွာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိ တြက္ခ်က္သည့္နည္းမွာ ျပည္တြင္းေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ ၁၆ ဒသမ ၆ ဂရမ္၊ ၁၆ ဒသမ ၆၀၆ ဂရမ္၊ ၁၆ ဒသမ ၇၂၃ ဂရမ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး တြက္ခ်က္လ်က္ရွိၿပီး ယခုထုတ္လုပ္သြားမည့္ ဂရမ္ျပားမ်ားကို ၂ ဒသမ ၅ ဂရမ္ (သုံးပဲဝန္းက်င္) မွ ၂၀ ဂရမ္ (တစ္က်ပ္သား) သတ္မွတ္ၿပီး ေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ိသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ေရႊဂရမ္ျပားမ်ားကို ျမန္မာ့ ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း အသင္းထံမွ သိရသည္။

ေရႊဂရမ္ျပားျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်မည္ ဆိုပါက ဝယ္ယူ စုေဆာင္းမည့္ သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အတြင္း ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ရန္မူ လက္ရွိ ေစ်းကြက္အတြင္း အကယ္ဒမီ အေခါက္ေရႊကိုသာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္သည့္အတြက္ အကယ္ဒမီ အေခါက္ေရႊ ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ ထိုးေဖာက္ရန္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိတ္စိန္ ေရႊဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေဇာ္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

The Voice Weekly Myanmar

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.