ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ရဲ ႔ ေစ်းအၾကီးဆံုးအိမ္ေတြထဲက တစ္ခု

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 8:53 PMကိုယ္နဲ႔ေတာ့ မဆိုင္ပါဘူး..၊ ဝယ္လည္းမဝယ္ႏိုင္ပါဘူး..၊ဘာရယ္မဟုတ္ဘူး..၊ေတြ႔လို႔တင္လိုက္တာ၊  ဟီး..၊

အိမ္ရဲ့တည္ေနရာက ရန္ကင္းမိုးေကာင္း လမ္းမေပၚမွာပါ..၊ ၃ထပ္ RC အေဆာက္အအံု ျဖစ္ပါတယ္။
၁၄ေပ ေဟာခန္း ၄ ခန္း၊ ပထမထပ္မွာ မာစတာခန္း ၁၁ ခန္း၊ အေပၚဆံုးထပ္မွာ ေဟာခန္း ၁ ခန္း၊ ရံုခန္း ၁ ခန္း ပါဝင္ပါတယ္။

အိပ္ခန္းက ၁၂ ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္းက ၁၇ ခန္း ရွိျပီး အိမ္အက်ယ္ ၇၃၀၀ စတုရန္းေပ ရွိပါတယ္။
ဖုန္း ၂ လံုး ပါဝင္ျပီး ပါဝါမီတာ ၁ လံုး ပါရွိပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္းကေတာ့ ရက္စက္တယ္..၊
ျမန္မာေငြ က်ပ္သိန္း ၂၉၀၀၀ (သိန္းႏွစ္ေသာင္း ကုိးေထာင္) တိတိ ပါတဲ့ခင္ဗ်ာ..၊ ဒီေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔က ေစ်းၾကီးပါတယ္ဆုိတဲ့ အိမ္စာရင္းထဲကို ပါၿပီေပါ့ဗ်ာ..၊။ မိသားစုလိုက္ေနႏိုင္တဲ့အျပင္၊ ဟုိတယ္၊ တည္ခိုခန္းေတာင္ ျပန္ဖြင့္လို႔ရတယ္..၊

ေစ်းၾကီးသြားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက အဓိက အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာမွာ တည္ရွိေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာဆုိေတာ့ ၃၊၄ ႏွစ္သာ သက္တမ္းရွိေသးတဲ့ တိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သိန္း ၃ ေသာင္းနီးပါး ေပးရတဲ့အဲဒီအိမ္ကုိ ဒီ Link မွာ  ေဖာ္ျပထားပါတယ္..၊

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.