"ေပါက္ကရဘာသာျပန္-ဟာသမ်ား"

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 8:11 PM

Photo: "ေပါက္ကရဘာသာျပန္-ဟာသမ်ား"

===========
1. မ်ားေနေသးတယ္
===========
ေမာင္ေက်းညိဳတစ္ေယာက္ လပတ္စာေမးပြဲမွာ 'သုည' ရလာတယ္။
ဒါကုိ သူ႔အေမက မေက်နပ္ေတာ့ ဆရာမကို လာေတြ႔တယ္... ...

"က်မသားေလး စာေမးပြဲမွာ သုည ရတာ မလြန္လြန္းဘူးလား"

ဒီေတာ့ ဆရာမက ျပန္ေျပာတယ္... ...

"ဒီထက္နည္းေအာင္ေတာ့ ေပးလို႔ မရေတာ့ဘူး အစ္မၾကီး"
"ရႊမ္..."

===========
2. စိတ္ဝင္စားတာက
===========
ေယာက်္ားက နာမည္ၾကီး စာေရးဆရာ။
သူေရးတ့ဲ စာအုပ္ေတြကုိ သူ႔မိန္းမက လွန္ေတာင္မၾကည့္ဘူး။
ဒီေတာ့ ေယာက်္ားလုပ္သူက ေမးတယ္... ...

"မင္း... င့ါရဲ႕ စာအုပ္ေတြထဲမွာ ဘယ္စာအုပ္ကုိ သေဘာအက်ဆံုးလဲ"

မိန္းမက တစ္ခြန္းထဲ ျပန္ေျပာတယ္... ...

"ဘဏ္စာအုပ္"

=========
3. မျမင္ေတာ့ဘူး
=========
ေလးႏွစ္အရြယ္ ကေလးလူနာကုိ စစ္ေဆးဖို႔ အခန္းထဲကုိ ဆရာဝန္ ဝင္လာတယ္။
ဆရာဝန္က ကေလးရဲ႕ ကုတင္ေဘးမွာလည္း ရပ္လိုက္ေရာ ကေလးေလးက ထျပီး ေအာ္ငုိပါေလေရာ…

“ဝါး မျမင္ရဘူး၊ မျမင္ရဘူး၊ အီးဝါး ဝါး”

ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ဒုကၡိတျဖစ္သြားရွာတယ္ဆိုျပီး ဆရာဝန္လည္း ကေလးကုိ ေတာ္ေတာ္သနားသြားတယ္။
ဒါနဲ႔ ေဘးနားက ကေလးအေမကုိ ေမးၾကည့္တယ္… …

“ကေလးက ဘယ္တုန္းက မျမင္တာလဲဗ်”
“ခုေလးတင္ေလ ဆရာရဲ႕”
“ဟင္… ဘာျဖစ္လို႔ ခ်င္ျခင္းၾကီး မျမင္ရ ျဖစ္သြားတာလဲ”

ဒီေတာ့ ကေလးအေမက ေအးေဆးပဲ ျပန္ေျပာတယ္… …

“ဆရာက သူၾကည့္ေနတ့ဲ တီဗီြေရွ႕မွာ ကြယ္လိုက္တာကုိး”
“ဂ်ာ…”သန္၄ကုိ-ရမ္းဘာသာျပန္သည္။
https://www.facebook.com/thanlayko

===========
1. မ်ားေနေသးတယ္
===========
ေမာင္ေက်းညိဳတစ္ေယာက္ လပတ္စာေမးပြဲမွာ 'သုည' ရလာတယ္။
ဒါကုိ သူ႔အေမက မေက်နပ္ေတာ့ ဆရာမကို လာေတြ႔တယ္... ...
"က်မသားေလး စာေမးပြဲမွာ သုည ရတာ မလြန္လြန္းဘူးလား"

ဒီေတာ့ ဆရာမက ျပန္ေျပာတယ္... ...

"ဒီထက္နည္းေအာင္ေတာ့ ေပးလို႔ မရေတာ့ဘူး အစ္မၾကီး"
"ရႊမ္..."

===========
2. စိတ္ဝင္စားတာက
===========
ေယာက်္ားက နာမည္ၾကီး စာေရးဆရာ။
သူေရးတ့ဲ စာအုပ္ေတြကုိ သူ႔မိန္းမက လွန္ေတာင္မၾကည့္ဘူး။
ဒီေတာ့ ေယာက်္ားလုပ္သူက ေမးတယ္... ...

"မင္း... င့ါရဲ႕ စာအုပ္ေတြထဲမွာ ဘယ္စာအုပ္ကုိ သေဘာအက်ဆံုးလဲ"

မိန္းမက တစ္ခြန္းထဲ ျပန္ေျပာတယ္... ...

"ဘဏ္စာအုပ္"

=========
3. မျမင္ေတာ့ဘူး
=========
ေလးႏွစ္အရြယ္ ကေလးလူနာကုိ စစ္ေဆးဖို႔ အခန္းထဲကုိ ဆရာဝန္ ဝင္လာတယ္။
ဆရာဝန္က ကေလးရဲ႕ ကုတင္ေဘးမွာလည္း ရပ္လိုက္ေရာ ကေလးေလးက ထျပီး ေအာ္ငုိပါေလေရာ…

“ဝါး မျမင္ရဘူး၊ မျမင္ရဘူး၊ အီးဝါး ဝါး”

ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ဒုကၡိတျဖစ္သြားရွာတယ္ဆိုျပီး ဆရာဝန္လည္း ကေလးကုိ ေတာ္ေတာ္သနားသြားတယ္။
ဒါနဲ႔ ေဘးနားက ကေလးအေမကုိ ေမးၾကည့္တယ္… …

“ကေလးက ဘယ္တုန္းက မျမင္တာလဲဗ်”
“ခုေလးတင္ေလ ဆရာရဲ႕”
“ဟင္… ဘာျဖစ္လို႔ ခ်င္ျခင္းၾကီး မျမင္ရ ျဖစ္သြားတာလဲ”

ဒီေတာ့ ကေလးအေမက ေအးေဆးပဲ ျပန္ေျပာတယ္… …

“ဆရာက သူၾကည့္ေနတ့ဲ တီဗီြေရွ႕မွာ ကြယ္လိုက္တာကုိး”
“ဂ်ာ…”

သန္၄ကုိ-ရမ္းဘာသာျပန္သည္

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.