မိန္းမ မာယာ - ၄၀

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 7:18 AM(ဗဟုသုတ အေနနဲ႔သာေဖာ္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါေၾကာင္း..၊ ေယာက္က်ားမာယာ အေၾကာင္းလည္း မေတ႔ြေသးသၿဖင့္ မေဖာ္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါေၾကာင္း..၊ ေတြ႔ရွိလွ်င္ထပ္မံေဖာ္ၿပမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း..၊ သိခဲ့လွ်င္လည္း magic.mak3r@gmail.com သို႔ Mail ပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း .. :D)
Black Magic

၁- အတင့္အသင့္စံပယ္ျပေသာ အမူအရာ

၂- ေက်ာကုန္းကို ျမင္ေစရန္ ကုန္း၍ေကာက္ျပေသာအမူအရာ

၃- ကၠရိယာပုတ္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ျဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ တင့္တယ္ေအာင္ျပဳေသာ အမူအရာ

၄- ရွက္ေယာင္ေဆာင္ေသာ အမူအရာ


၅- လက္သည္းခ်င္း ပြတ္ျပေသာအမူအရာ

၆- ေျခေထာက္ခ်င္းနင္းေသာ အမူအရာ

၇- ေျမျပင္ကို တုတ္ျခင့္ေရးျခစ္ေသာ အမူအရာ

၈- ကေလးကိုခ်ီေပြ႕ေသာအမူအရာ

၉- အခ်ီအေပြ႕ကို ခံယူေသာအမူအရာ

၁၀- ကျပေသာအမူအရာ

၁၁- ကေလးကုိ ကခိုင္းေသာအမူအရာ

၁၂- ကေလး၏ ပါး၊နား စသည္တို႕ကို နမ္းျပေသာအမူအရာ

၁၃- ထိုကဲ့သို႕ ကေလးကို နမ္းခိုင္းေသာ အမူအရာ

၁၄- စားဟန္ျပဳေသာ အမူအရာ

၁၅- ကေလးအား စားေစေသာအမူအရာ

၁၆- တစ္စံုတစ္ခုကို ကေလးအားေပးေသာ အမူအရာ

၁၇- ကေလးထံမွ တစ္စံုတစ္ခုကို ေတာင္းယူေသာ အမူအရာ

၁၈- ကေလးအား အတူယူ၍ ေျပာင္ေသာ အမူအရာ

၁၉- အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာဆိုေသာ အမူအရာ

၂၀- တိုးတိုးေျပာေသာ အမူအရာ

၂၁- တိုက္ရိုက္ေျပာေသာ အမူအရာ

၂၂- မခို႕တရို႕ေျပာေသာ အမူအရာ

၂၃- ငိုျပေသာအမူအရာ

၂၄- အသံက်ယ္က်ယ္ ရယ္ျပေသာ အမူအရာ

၂၅- စိုက္၍ၾကည့္ေသာ အမူအရာ

၂၆- ခါးကိုလႈပ္ျပေသာ အမူအရာ

၂၇- အတြင္းသားကို လႈပ္ျပေသာအမူအရာ

၂၈- ေပါင္ကို လွစ္ျပေသာ အမူအရာ

၂၉- ေပါင္ကို ဖံုးျပေသာ အမူအရာ

၃၀- သားျမတ္ကို အမႈမွတ္မဲ့ ျပေသာအမူအရာ

၃၁- လက္ကတီးကို ျပေသာအမူအရာ

၃၂- ခ်က္ကို လွစ္ျပေသာ အမူအရာ

၃၃- မ်က္စိမိွတ္ျပေသာ အမူအရာ

၃၄- မ်က္စပစ္ ျပေသာ အမူအရာ

၃၅- ႏႈတ္ခမ္းကို သြားျဖင့္ကိုက္ျပေသာအမူအရာ

၃၆- လွ်ာထုတ္ျပေသာ အမူအရာ

၃၇- ထဘီကို ကြ်တ္ဟန္ျပဳေသာ အမူအရာ

၃၈- ထဘီကိုျပင္၀တ္ျပေသာ အမူအရာ

၃၉- ဆံထံုးကိုေျဖျပေသာ အမူအရာ

၄၀- ဆံထံုးကိုျပင္ထံုးျပေသာ အမူအရာ

(မူရင္း စံျမင့္မွတ္စု စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းသပ္သပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟုသုတရေစလိုေသာ သေဘာျဖင့္သာ ထပ္ဆင့္ေ၀မွ်ျခင္းျဖစ္ျပီး မည္သူ႕ကိုမွ သာေစနာေစလိုေသာ ဆႏၵမရိွပါ။
အမွားပါခဲ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း ခြင့္လႊတ္ပါလို႕ )

SQUAR
April Maung Maung

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.