အလွမယ္ အသတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 12:40 PM


ဗင္နီဇြဲလား အလွမယ္ေဟာင္း ေမာ္နီကာ စပီးယားသည္ ခင္ပြန္းေဟာင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ေသာမတ္စ္ဟင္နရီ ဘယ္ရီႏွင့္အတူ အေဝးေျပး ကားလမ္းေပၚတြင္ ဓားျပမ်ား၏ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။

ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္ေဟာင္း အသတ္ခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း သိရသည္။ ဗင္နီဇြဲလား အလွမယ္ေဟာင္း ေမာ္နီကာ စပီးယားသည္ ခင္ပြန္းေဟာင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ေသာမတ္စ္ဟင္နရီ ဘယ္ရီႏွင့္အတူ အေဝးေျပး ကားလမ္းေပၚတြင္ ဓားျပမ်ား၏ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ အသက္(၂၉)ႏွစ္ရွိ ေမာ္နီကာတြင္ (၅)ႏွစ္အရြယ္ သမီးေလး က်န္ေနခဲ့သည္။ အပန္းေျဖ ခရီးမွ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔အျပန္ အေဝးေျပးလမ္းေပၚတြင္ ေမာ္နီကာ အသတ္ခံရျခင္းက ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အားနည္းခ်က္ကို ထင္ရွားစြာ ေပၚလြင္သြားေစခဲ့သည္။

 ယခင္ကတည္းက အေဝးေျပးလမ္းေပၚတြင္ လူသတ္၊ ဓားျပတိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရာ ေမာ္နီကာ ေသဆံုးသည့္ အခါတြင္မူ ျပည္သူအမ်ား၏ ေဒါသတႀကီး အံုၾကြ ဆႏၵျပလာျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼတ နစ္ကိုလက္စ္ မာဒူရိုသည္ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ခ်က္ခ်င္း ေခၚယူခဲ့ရသည္။ ျပဇာတ္ မင္းသမီး တစ္ဦးအျဖစ္လည္း လူသိမ်ားေသာ ေမာ္နီကာအတြက္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြေပးရန္ ကာရာကက္စ္ၿမိဳ႕ေတာ္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားက စုရံုးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေမာ္နီကာ၏ ျဖစ္ရပ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူသိအမ်ားဆံုး လူသတ္မႈတစ္ခုသဖြယ္လည္း ျဖစ္လာသည္။

ဗင္နီဇြဲလားသည္ ေရနံျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ဗင္နီဇြဲလား၌ ျဖစ္ပြားေသာ လူသတ္မႈ (၁၀)မႈတြင္ (၉)မႈသည္ လက္သည္မေပၚဘဲ အစေပ်ာက္သြားေလ့ရွိသည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ေမာ္နီကာ အသတ္ခံရမႈတြင္ မသကၤာသူ (၅)ဦးကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ယင္းတို႔အနက္ အခ်ို႕သည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္သာ ရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
Planet Myanmar Network

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.