ႏွစ္လည္ေလာက္မွာလာမယ္ iPhone 6

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 9:02 PM


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အလယ္ပုိင္းတြင္ ထြက္ ရွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကေသာ iPhone 6 ၏ ကင္မရာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္သည္ နည္းပညာပုိင္းအဆင့္ အလြန္ ျမင့္မားစြာျဖင့္ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Apple ကုမၸဏီမွ အတည္ျပဳ ေျပာဆုိခဲ႔သည္။

ၿပီးခဲ႔သည္ ရက္သတၱပတ္က APPLE သည္ ေၾကးတမ္းစား ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကင္မရာမ်ားတြင္ သုံးစဲြေလ႔ ရွိေသာ SNAPPY CAM ပ႐ုိဂရမ္ကုိ ၀ယ္ယူလုိက္ျခင္းေၾကာင္႔ အဆုိပါသတင္းကုိ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး သမား႐ုိးက် ဖုန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေလ႔ရွိေသာ ကင္မရာတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ မတူကြဲျပား ျခားနားေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အထူးသျဖင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ ပုံရိပ္တစ္ခုကုိ DSLR ႐ုိက္ကူးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားသည္။

SNAPPY CAM သည္ ၀ါရင္႔ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ DLSR ကင္မရာမ်ားတြင္ သုံးစဲြေလ့ရွိေသာ ပ႐ုိဂရမ္ငယ္တခု ျဖစ္ၿပီး အုိင္ဖုန္းအတြက္ အဆ ခ်ဳံ႕၊ ခ်ဲ႕ႏုိင္မႈ (ZOOM)၊ အလင္းျပန္ ျမန္ဆန္ႏႈန္း ထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈ(SHUTTER SPEED CONTROL) ပုံရိပ္ တည္ၿငိမ္အခ်ဳိးဆ၊ (ASPECT RATIO) မ်ားအျပင္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ႐ုိက္ကူးႏုိင္မႈ ႏွင္႔ ပုံရိပ္အရည္အေသြးတုိ႔ကုိပါ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳေပးမည္ဟု သိရသည္။

“APPLE က ၀ယ္ခဲ႔တာ ကုမၸဏီငယ္ ကေလးက ပ႐ုိဂရမ္ငယ္ကေလးပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ အရည္ အေသြးရွိမယ္ ဆုိတာကုိေတာ႔ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကုိ လာမည့္ CES 2014 မွာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ျမင္ ေတြ႕ရမွာပါ” ဟု APPLE ၏ ေျပာေရး ဆုိခြင္႔ရွိသူတစ္ဦးက ၀င္႔၀င့္ႂကြားႂကြား ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.