ယံုခ်င္ယံု၊ မယံုခ်င္ေန (အပိုင္း-၂)

Posted by demon501 | Posted in | Posted on 9:15 PM

ဘုရင္မႀကီး Elizabeth IIဟာ အီးေမလ္ စၿပီးေပးပို႔ခဲ႔တဲ႔ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံ႔အႀကီးအကဲ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၇၆ခုႏွစ္မွာပါ။

“Deathline” ဆိုတဲ႔စကားလံုးဟာ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္တုန္းက အက်ဥ္းေထာင္ပတ္လည္မွာ 

ဆြဲထားတဲ႔ မ်ဥ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ႔ဒီ႔မ်ဥ္းကို ေက်ာ္လြန္တဲ႔ အက်ဥ္းသားကို အေသပစ္သတ္ပါတယ္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတုန္းက ဘူတာပလက္ေဖာင္းနဲ႔ ရထားၾကားမွာ ညပ္ေနတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ 

ညပ္ေနရာကလြတ္လာေအာင္ ရထားစီးခရီးသည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြဟာ ၃၂တန္ေလးတဲ႔ရထား 

တိမ္းေစာင္းသြားတဲ႔အထိ ၀ိုင္းၿပီးတြန္းလွန္ခဲ႔ၾကတယ္။

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.