ဗယ္လင္တုိင္းေန႔အႀကိဳ အဖက္ၿပိဳင္ပြဲ

Posted by demon501 | Posted in | Posted on 2:52 PM


Friday, February 14, 2014

ဗယ္လင္တုိင္းေန႔ကုိ ႀကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ ေပြ႔ဖက္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ပတၱရားၿမိဳ႔တြင္ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့ရာ ထုိင္းစုံတြဲမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံတကာမွ စုံတြဲမ်ားလည္း၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္စုံတြဲ ၃၁ တြဲက အခ်ိန္အၾကာဆုံးဖက္ထားႏုိင္သည့္ စုံတြဲ
အျဖစ္ဂင္းနစ္စံခ်ိန္မွတ္တမ္း၀င္ရန္ ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရသည့္ စုံတြဲမွာဆုေၾကးေငြ ေဒၚလာ ၉,၄၀၀ ရရွိမည့္အျပင္ စိန္လက္စြပ္တစ္ကြင္းလည္း ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဓါတ္ပုံ ေအအက္ဖ္ပီ

ျမန္မာတိုင္း(မ္)


Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.