Social Media က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမွန္အမွား ခြဲျခားေပးမည့္စနစ္

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 2:50 PM

Photo: Social Media သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမွန္အမွား ခြဲျခားေပးမည့္စနစ္
Friday, February 21, 2014 

ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွန္မ်ား ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲလာသည့္ ယေန႔ေခတ္ Social Media ေလာကတြင္ အဆိုပါ တီထြင္ဖန္တီးမႈက အစိုးရမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အမွန္တရားကို ခန္႔မွန္းဆြဲထုတ္ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီ ေပးလာဖြယ္ ရွိသည္။

Social Media မ်ားေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မွန္ကန္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးမည့္ မုသားေဖာ္စနစ္ တစ္ခုကို မၾကာမီ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွန္မ်ား ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲလာသည့္ ယေန႔ေခတ္ Social Media ေလာကတြင္ အဆိုပါ တီထြင္ဖန္တီးမႈက အစိုးရမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အမွန္တရားကို ခန္႔မွန္းဆြဲထုတ္ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီ ေပးလာဖြယ္ ရွိသည္။ အဆိုပါ စနစ္တြင္ Social Mediaမ်ားေပၚမွ အေျခအေနတိုင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ စစ္ေဆးေနမည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ေပၚမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အမွန္အမွား ကြဲကြဲျပားျပား ျဖစ္ေနေအာင္ စိစစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ထို႔အျပင္ Social Media Account တစ္ခုသည္ သတင္းမွားမ်ား ျဖန္႔ခ်ီရန္ သက္သက္သာ ဖန္တီးထားျခင္းမ်ိဳး ဆိုလွ်င္လည္း တိတိက်က် သိရွိလာေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ပေရာဂ်က္သည္ သုေတသန ရလဒ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး မုသားေဖာ္စက္ စနစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္က လန္ဒန္တြင္ အဓိကရုဏ္း အေျခအေနအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့စဥ္က အင္တာနက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာကာ ယခုစနစ္ကို တီထြင္ထားသည္။ Twitterႏွင့္ Facebookတို႔ကဲ့သို႔ Social Media ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားေပၚမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ားကို သုေတသနျပဳၿပီးေနာက္ ေကာလာဟလမ်ား စတင္ပ်ံ႕ႏွ႔ံလာသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္း (၄)ခုကို ပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ ထင္ျမင္ယူဆမႈ၊ အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခအေန၊ သတင္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ နားေယာင္မႈတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ ရွက္ဖီးလ္တကၠသိုလ္မွ ယခုသုေတသန စစ္တမ္းကို ဦးေဆာင္သူ ေဒါက္တာ ကာလီနာ ဘြန္ခ်ီဗာက "(၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ ပဋိပကၡေနာက္ပိုင္း Social Mediaေတြကို ပိတ္ပစ္လုိက္ဖို႔ေတာင္ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ ဒါဟာ အံုၾကြမႈကို လံႈ႕ေဆာ္သူေတြက ဆိုးရြားတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ အသံုးခ်ၾကလုိ႔ပါပဲ"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎က "ဒါေပမဲ့လည္း Social Mediaေတြဟာ အသံုးဝင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးေနတယ္ေလ။ တကယ့္ အခက္ခဲဆံုး အေၾကာင္းအရာက မုသားျဖစ္ျဖစ္၊ အမွန္တရားျဖစ္ျဖစ္ အရမ္းျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေလ့ ရွိေနတာပါပဲ။ ေကာလာဟလေတြကို တံု႔ျပန္ဖုိ႔က သိပ္ကိုခက္ခဲပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ အေရးေပၚအေျခအေနမွာ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ရတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြက ဒီသတင္းေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ဆံုးျဖတ္ရတာ သိပ္ကို က်ပ္တည္းလြန္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း Social Mediaေတြေပၚက အခ်က္အလက္ေတြကို အမွန္အမွား ခြဲျခားႏုိင္ဖုိ႔ သုေတသန ျပဳခဲ့ၾကတာပါပဲ"ဟုလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

ယခုစနစ္သည္ Postတစ္ခု ေရးသားသူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္အတြက္ အကိုးအကားမ်ားကိုပါ ေျခရာခံ စစ္ေဆးၿပီး အမွန္အမွား၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိမရွိကို အေျဖထုတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ "ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ စာသားေတြကိုပဲ စမ္းသပ္ႏုိင္လိမ့္ဦးမယ္။ ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဗီဒီယိုေတြကိုေတာ့ စိစစ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဥပမာ၊ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုပံုကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္ထားတာမ်ိဳး ရွိသလား ဆိုတဲ့ ဒြိဟမ်ိဳးအတြက္ အေျဖမရွိေသးပါဘူး။ နည္းပညာပိုင္းအရ အဲဒီလုပ္ငန္းမ်ိဳးက်ေတာ့ အရမ္းရႈပ္ေထြးသြားတယ္ေလ"ဟုလည္း ေဒါက္တာဘြန္ခ်ီဗာက ေျပာၾကားသြားသည္။

Planet Myanmar Network

ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွန္မ်ား ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲလာသည့္ ယေန႔ေခတ္ Social Media ေလာကတြင္ အဆိုပါ တီထြင္ဖန္တီးမႈက အစိုးရမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အမွန္တရားကို ခန္႔မွန္းဆြဲထုတ္ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီ ေပးလာဖြယ္ ရွိသည္။


Social Media မ်ားေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မွန္ကန္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးမည့္ မုသားေဖာ္ စနစ္တစ္ခုကို မၾကာမီ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္မွန္မ်ား ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲလာသည့္ ယေန႔ေခတ္ Social Media ေလာကတြင္ အဆိုပါ တီထြင္ဖန္တီးမႈက အစိုးရမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အမွန္တရားကို ခန္႔မွန္း ဆြဲ ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီ ေပးလာဖြယ္ ရွိသည္။ အဆိုပါ စနစ္တြင္ Social Mediaမ်ားေပၚမွ အေျခအေနတိုင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပး ညီ စစ္ေဆးေနမည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ေပၚမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ အမွန္အမွား ကြဲကြဲျပားျပား ျဖစ္ေနေအာင္ စိစစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ထို႔အျပင္ Social Media Account တစ္ခုသည္ သတင္းမွားမ်ား ျဖန္႔ခ်ီရန္ သက္သက္သာ ဖန္တီးထားျခင္းမ်ိဳး ဆိုလွ်င္လည္း တိတိက်က် သိရွိ လာေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ပေရာဂ်က္သည္ သုေတသန ရလဒ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး မုသားေဖာ္စက္ စနစ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ျပန္ လည္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္က လန္ဒန္တြင္ အဓိ ကရုဏ္း အေျခ အေန အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့စဥ္က အင္တာနက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာ ကာ ယခုစနစ္ကို တီထြင္ထားသည္။ Twitterႏွင့္ Facebook တို႔ကဲ့သို႔ Social Media ဝက္ဘ္ဆုိက္ မ်ားေပၚမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ားကို သုေတသနျပဳၿပီးေနာက္ ေကာလာဟလမ်ား စတင္ပ်ံ႕ႏွ႔ံလာ သည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္း (၄)ခုကို ပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ ထင္ျမင္ယူဆမႈ၊ အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခအေန၊ သတင္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ နားေယာင္မႈတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ ရွက္ဖီးလ္တကၠသိုလ္မွ ယခုသုေတသန စစ္တမ္းကို ဦးေဆာင္သူ ေဒါက္တာ ကာလီနာ ဘြန္ခ်ီဗာက "(၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ ပဋိပကၡေနာက္ပိုင္း Social Mediaေတြကို ပိတ္ပစ္ လုိက္ဖို႔ေတာင္ ေတာင္းဆို မႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ ဒါဟာ အံုၾကြမႈကို လံႈ႕ေဆာ္သူေတြက ဆိုးရြားတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ အသံုးခ်ၾကလုိ႔ ပါပဲ"ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ၎က "ဒါေပမဲ့လည္း Social Mediaေတြဟာ အသံုးဝင္တဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးေန တယ္ေလ။ တကယ့္ အခက္ခဲဆံုး အေၾကာင္းအရာက မုသားျဖ စ္ျဖစ္၊ အမွန္ တရားျဖစ္ျဖစ္ အရမ္းျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေလ့ ရွိေနတာပါပဲ။ ေကာလာဟလေတြကို တံု႔ျပန္ဖုိ႔က သိပ္ကို ခက္ခဲပါ တယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ အေရးေပၚအေျခအေနမွာ ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ရတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြ က ဒီသတင္းေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ဆံုးျဖတ္ရတာ သိပ္ကို က်ပ္တည္း လြန္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း Social Mediaေတြေပၚက အခ်က္အလက္ေတြကို အမွန္အမွား ခြဲျခားႏုိင္ဖုိ႔ သုေတသန ျပဳခဲ့ၾက တာပါပဲ"ဟုလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

ယခုစနစ္သည္ Postတစ္ခု ေရးသားသူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ အတြက္ အကိုး အကားမ်ားကိုပါ ေျခရာခံ စစ္ေဆးၿပီး အမွန္အမွား၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိမရွိကို အေျဖထုတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ "ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ စာသားေတြကိုပဲ စမ္းသပ္ႏုိင္လိမ့္ ဦးမယ္။ ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဗီဒီယိုေတြကိုေတာ့ စိစစ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဥပမာ၊ ဓာတ္ပံု တစ္ပံုပံု ကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္ထားတာမ်ိဳး ရွိသလား ဆိုတဲ့ ဒြိဟမ်ိဳး အတြက္ အေျဖမရွိေသး ပါဘူး။ နည္းပညာပိုင္းအရ အဲဒီလုပ္ငန္းမ်ိဳးက်ေတာ့ အရမ္းရႈပ္ေထြးသြား တယ္ေလ" ဟု လည္း ေဒါက္တာဘြန္ခ်ီဗာက ေျပာၾကားသြားသည္။

Planet Myanmar Network

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.