မ်က္စိထဲသို႔ တစ္စံုတစ္ခုဝင္ေရာက္ပါက အႏၲရာယ္မရွိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 7:36 AM

Photo: မ်က္စိထဲသို႔ တစ္စံုတစ္ခုဝင္ေရာက္ပါက အႏၲရာယ္မရွိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ
Tuesday, August 19, 2014

''မ်က္စိထဲကုိ တစ္စံုတစ္ခုဝင္သြားၿပီဆိုရင္ ဘယ္ လိုလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူး။ အဲဒီလို အခါမ်ိဳးမွာ အျမင္အာ႐ုံကုိ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ သိၾကဖို႔လို ပါ တယ္'' ဟု မ်က္စိအထူးကုဆရာ ဝန္ႀကီးေပါေမာကၡေဒါက္တာတင္ဝင္း ကေျပာၾကားသည္။
ဓာတ္ဆီ၊ ေရနံဆီဝင္ေရာက္ပါက
***********************************
မ်က္စိထဲသို႔ဓာတ္ဆီ၊ ေရနံဆီ တစ္ခုခုဝင္သြားပါက ခ်က္ခ်င္းမ်က္လုံး အား သန္႔စင္သည့္ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာ သင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ အျမန္ဆုံး သြားေရာက္ျပသကာ ကုသမႈမ်ားကုိ ခံယူသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။
အက္စစ္၊ ထုံးဝင္ပါက 
************************
အကယ္၍ထုံးဝင္သည္ ဆုိပါက လည္း ဝင္သြားသည့္ထုံး အစအန မ်ားပါမက်န္ေအာင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အရွိန္ပါေသာ ေရပိုက္တစ္ခုခုေအာက္ တြင္ခံ၍ မ်က္စိကုိေဆးေၾကာျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မ်က္လုံးအတြင္းသို႔ အက္စစ္ ဝင္ေရာက္သည္ဆုိပါက ခ်က္ခ်င္းနီး စပ္ရာေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ အျမန္ ဆုံးသြားေရာက္ျပသၾကေသာ္လည္း ထံုးဝင္ေရာက္ျခင္းကုိမူ အႏၲရာယ္ မရွိဟုထင္မွတ္ကာ ေပါ့ေလ်ာ့ေနတတ္ ၾကေၾကာင္း ေဒါက္တာတင္ဝင္းကဆို သည္။
''လူေတြရဲ႕ခံယူခ်က္က ဘာလဲ ဆုိေတာ့ ဘက္ထရီအက္စစ္မ်က္လုံး ထဲဝင္ရင္ခ်က္ခ်င္းပဲ ေဆး႐ုံကုိေျပး လာၾကတယ္။ဘက္ထရီ အက္စစ္က ေပ်ာ့တယ္။ မ်က္လုံးကို ဘာမွဆုိးဆုိး ရြားရြားမျဖစ္ဘူး။ ထုံးကေတာ့ မ်က္လုံးထဲကုိ စိမ့္ဝင္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီ အေျခအေနေတြမွာ ျဖစ္ၿပီးတစ္ရက္ လဲမေရာက္၊ ႏွစ္ရက္လဲမေရာက္ ေနာက္က်ၿပီးေတာ့မွ ေရာက္လာၾက တယ္''ဟုယင္းကေျပာသည္။
မ်က္လုံးအတြင္းသို႔ထုံး ဝင္ ေရာက္သြားၿပီဆုိပါက မ်က္စိကုိေရ သန္႔သန္႔ႏွင့္စင္ၾကယ္ေအာင္ ေသေသ ခ်ာခ်ာေဆးေၾကာၿပီး နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား သို႔အျမန္ဆုံးသြားေရာက္ ျပသသင့္ၿပီး ထုံးသည္ပါးစပ္ႏွင့္ စား၍ ရေသာအရာျဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္စိ အတြင္းသို႔ ဝင္သြားပါက ယင္းထုံးသည္ မ်က္စိထဲရွိ ကလီစာမ်ားကုိ လႈိက္စား ကာ မ်က္စိကြယ္သည္အထိျဖစ္သြား ႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ယင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအား
ထုံးဝယ္ယူခိုင္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ ထုံးမ်ားကုိ ထုပ္ပုိးရာတြင္ လည္း အလြယ္တကူေပါက္ႏုိင္ေသာ ထုပ္ပုိးနည္းမ်ားျဖင့္ မျပဳလုပ္သင့္ ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားသည္။
အျမင္အာ႐ံုဆံုးရံႈးေစႏိုင္သည့္ အရာမ်ား
********************************************
မ်က္စိထဲသို႔ထုံး၊ အက္စစ္၊ အမိုးနီးယား၊ ေကာ့စတစ္၊ အယ္လ္ ကာလီအျပင္းစသည္တုိ႔ မ်က္စိထဲသုိ႔ ဝင္သြားပါက မ်က္ၾကည္လႊာတြင္ အနာ ျဖစ္ေစၿပီးမ်က္ေျမႇးပါးလႊာတြင္ အနာ ျဖစ္ျခင္း မ်က္လုံးအိမ္ႏွင့္ မ်က္ခမ္း ကပ္တြယ္သြားကာ မ်က္လုံးဖြင့္မရ ျခင္း၊ မ်က္လုံးအတြင္း ေရာင္ရမ္းျခင္း
စသည့္ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ားျဖစ္ ကာ အျမင္အာ႐ုံပင္ ဆုံး႐ႈံးေစႏုိင္ ေၾကာင္း သိရသည္။
မ်က္စိထဲသို႔ယင္းပစၥည္းမ်ား ဝင္လွ်င္ ဝင္ခ်င္းေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း တခ်ဳိ႕ကုိျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက အျမင္အာ႐ုံ ဆုံးရႈံးေစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ ေပၚလာမည့္ေရာဂါမ်ားကုိ အေတာ္ အသင့္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
KTM
''မ်က္စိထဲကုိ တစ္စံုတစ္ခုဝင္သြားၿပီဆိုရင္ ဘယ္ လိုလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူး။ အဲဒီလို အခါမ်ိဳးမွာ အျမင္အာ႐ုံကုိ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ သိၾကဖို႔လို ပါ တယ္'' ဟု မ်က္စိအထူးကုဆရာ ဝန္ႀကီးေပါေမာကၡေဒါက္တာတင္ဝင္း ကေျပာၾကားသည္။
ဓာတ္ဆီ၊ ေရနံဆီဝင္ေရာက္ပါက
***********************************
မ်က္စိထဲသို႔ဓာတ္ဆီ၊ ေရနံဆီ တစ္ခုခုဝင္သြားပါက ခ်က္ခ်င္းမ်က္လုံး အား သန္႔စင္သည့္ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာ သင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ အျမန္ဆုံး သြားေရာက္ျပသကာ ကုသမႈမ်ားကုိ ခံယူသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

အက္စစ္၊ ထုံးဝင္ပါက
************************
အကယ္၍ထုံးဝင္သည္ ဆုိပါက လည္း ဝင္သြားသည့္ထုံး အစအန မ်ားပါမက်န္ေအာင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အရွိန္ပါေသာ ေရပိုက္တစ္ခုခုေအာက္ တြင္ခံ၍ မ်က္စိကုိေဆးေၾကာျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မ်က္လုံးအတြင္းသို႔ အက္စစ္ ဝင္ေရာက္သည္ဆုိပါက ခ်က္ခ်င္းနီး စပ္ရာေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ အျမန္ ဆုံးသြားေရာက္ျပသၾကေသာ္လည္း ထံုးဝင္ေရာက္ျခင္းကုိမူ အႏၲရာယ္ မရွိဟုထင္မွတ္ကာ ေပါ့ေလ်ာ့ေနတတ္ ၾကေၾကာင္း ေဒါက္တာတင္ဝင္းကဆို သည္။
''လူေတြရဲ႕ခံယူခ်က္က ဘာလဲ ဆုိေတာ့ ဘက္ထရီအက္စစ္မ်က္လုံး ထဲဝင္ရင္ခ်က္ခ်င္းပဲ ေဆး႐ုံကုိေျပး လာၾကတယ္။ဘက္ထရီ အက္စစ္က ေပ်ာ့တယ္။ မ်က္လုံးကို ဘာမွဆုိးဆုိး ရြားရြားမျဖစ္ဘူး။ ထုံးကေတာ့ မ်က္လုံးထဲကုိ စိမ့္ဝင္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီ အေျခအေနေတြမွာ ျဖစ္ၿပီးတစ္ရက္ လဲမေရာက္၊ ႏွစ္ရက္လဲမေရာက္ ေနာက္က်ၿပီးေတာ့မွ ေရာက္လာၾက တယ္''ဟုယင္းကေျပာသည္။
မ်က္လုံးအတြင္းသို႔ထုံး ဝင္ ေရာက္သြားၿပီဆုိပါက မ်က္စိကုိေရ သန္႔သန္႔ႏွင့္စင္ၾကယ္ေအာင္ ေသေသ ခ်ာခ်ာေဆးေၾကာၿပီး နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား သို႔အျမန္ဆုံးသြားေရာက္ ျပသသင့္ၿပီး ထုံးသည္ပါးစပ္ႏွင့္ စား၍ ရေသာအရာျဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္စိ အတြင္းသို႔ ဝင္သြားပါက ယင္းထုံးသည္ မ်က္စိထဲရွိ ကလီစာမ်ားကုိ လႈိက္စား ကာ မ်က္စိကြယ္သည္အထိျဖစ္သြား ႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကား ခဲ့သည္။ယင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအားထုံးဝယ္ယူခိုင္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ ထုံးမ်ားကုိ ထုပ္ပုိးရာတြင္ လည္း အလြယ္တကူေပါက္ႏုိင္ေသာ ထုပ္ပုိးနည္းမ်ားျဖင့္ မျပဳလုပ္သင့္ ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားသည္။
အျမင္အာ႐ံုဆံုးရံႈးေစႏိုင္သည့္ အရာမ်ား
********************************************
မ်က္စိထဲသို႔ထုံး၊ အက္စစ္၊ အမိုးနီးယား၊ ေကာ့စတစ္၊ အယ္လ္ ကာလီအျပင္းစသည္တုိ႔ မ်က္စိထဲသုိ႔ ဝင္သြားပါက မ်က္ၾကည္လႊာတြင္ အနာ ျဖစ္ေစၿပီးမ်က္ေျမႇးပါးလႊာတြင္ အနာ ျဖစ္ျခင္း မ်က္လုံးအိမ္ႏွင့္ မ်က္ခမ္း ကပ္တြယ္သြားကာ မ်က္လုံးဖြင့္မရ ျခင္း၊ မ်က္လုံးအတြင္း ေရာင္ရမ္းျခင္း
စသည့္ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ားျဖစ္ ကာ အျမင္အာ႐ုံပင္ ဆုံး႐ႈံးေစႏုိင္ ေၾကာင္း သိရသည္။
မ်က္စိထဲသို႔ယင္းပစၥည္းမ်ား ဝင္လွ်င္ ဝင္ခ်င္းေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း တခ်ဳိ႕ကုိျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက အျမင္အာ႐ုံ ဆုံးရႈံးေစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ ေပၚလာမည့္ေရာဂါမ်ားကုိ အေတာ္ အသင့္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
Ref:KTM

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.