ဒါမွမဟုတ္..

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 3:53 AM


အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ဆရာဝန္မထံ ေရာက္လာၿပီး ေျပာသည္ ။
“ ေဒါက္တာ ၊ကြၽန္မ ေယာက္်ားဟာ သူ႔ရဲ႔ ေယာက္်ားတာဝန္ကို ကြၽန္မ ေက်နပ္ေအာင္ မျဖည့္ ဆည္းႏိုင္ဘူးရွင့္”

ဆရာဝန္မက အမ်ဳိးသမီးကို ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးသည္ ။
“ရွင့္ဆီမွာ ကြၽန္မ ဘာခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္မွ မေတြ႔ဘူး ။ ေယာက္်ားကို ေခၚလာခဲ့ပါ”

ေယာက္်ား ေရာက္လာသည္ ။ ၄င္းကို ဆရာဝန္မ စစ္ေဆးသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမးေနက် ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ေမးသည္ ။

“တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အခ်ိန္ဘယ္လို ကုန္တယ္ဆိုတာ ေျပာျပစမ္းပါ”

“မနက္ ရုံးကို သြားတယ္ ။ လမ္းမွာ အသိအမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္က သူ႔ကားကို ရပ္ၿပီး ၊ ရွင္ ရံုးသြား မွာလား ၊ ဒါမွမဟုတ္.." ဆိုၿပီး အဓိပၸါယ္ပါပါ ေမးတယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္ "ဒါမွမဟုတ္" ကိုေရြးလိုက္တယ္ ။ ရံုးေရာက္ေတာ့ အတြင္းေရးမူးမက ႀကိဳေနၿပီး အကိုႀကီး ...အလုပ္လုပ္မွာလား ၊..... ဒါမွမဟုတ္.... ဆိုၿပီးေျပာျပန္ေရာ။ ကြၽန္ေတာ္ "ဒါမွမဟုတ္" ကိုေရြးလိုက္တယ္ ။ ညေနက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ အိမ္ကို
ျပန္လာတယ္။ ကိုယ့္အိပ္ခန္းကို မဝင္ခင္မွာ ေဘးခန္းက အမ်ဳိးသမီး ထြက္လာၿပီး ဘယ့္ႏွယ္လဲ... အိမ္ကို တမ္းဝင္မွာလား ၊... ဒါမွမဟုတ္... လို႔ေမးတယ္ ။ "ဒါမွမဟုတ္" ကိုပဲ ကြၽန္ေတာ္ေရြးလိုက္တယ္ ။ .....
ကိုယ့္အိပ္ခန္းထဲ ေရာက္ေတာ့ မိန္းမက ရွင္အိပ္မွာလား ၊.....ဒါမွမဟုတ္ ဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ့္အေျဖကို
ေစာင့္တယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ထိုးအိပ္လိုက္ေတာ့တယ္ ။”

အမ်ဳိးသမီး ဆရာဝန္က ခ်က္ခ်င္း ေမးခြန္းထုတ္သည္ ။
“ ကိုင္း ၊ ရွင္ ကုမွာလား..၊.. ဒါမွမဟုတ္.......”

Credit - ေမာင္ေကာင္းထိုက္

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.