"ေနာက္တစ္က်င္းမွာ"

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 3:50 AMလူတစ္ေယာက္ ေဂါက္႐ိုက္ေနရင္းနဲ႔ သူေရာက္ေနတာ ဘယ္ႏွက်င္းေျမာက္လဲ မသိဘူးျဖစ္ေနတယ္
ဒါနဲ႔ သူ႔ေရွ႕တစ္က်င္းမွာ ႐ိုက္ေနတ့ဲ အမ်ိဳူသမီးကို သြားေမးလိုက္ေတာ့... ...

"က်မက ၇ က်င္းေရာက္ၿပီ၊ ရွင္က က်မေနာက္ကက်င္းဆိုေတာ့ ၆ က်င္းေျမာက္ေပါ့"
"ဟုတ္က့ဲ"

... ဆိုၿပီး ဆက္႐ိုက္သြားတာ ခဏေနေတာ့ ဘယ္ႏွက်င္းေရာက္မွန္း မသိျပန္ဘူး
ေရွ႕တက်င္းမွာ ႐ိုက္ေနတ့ဲ ခုန အမ်ိဳးသမီးကို ေမးရျပန္တယ္

"က်မက ၁၆ က်င္းမွာ၊ ရွင္က ေနာက္ကက်င္း ဆိုေတာ့ ၁၅ က်င္းေပါ့"
"ေက်းဇူးပါ အစ္မ"

ဒီလိုနဲ႔ ေဂါက္႐ိုက္ၿပီးလို႔ ေဂါက္ကလပ္က ေကာ္ဖီဆိုင္မွာ ခုနက အမ်ိဳးသမီးထိုင္ေနတာနဲ႔ သြားႏုတ္ဆက္ရင္း စကားေျပာျဖစ္ၾကတယ္... ...

"ကြင္းထဲမွာ ကူညီေပးတာ ေက်းဇူးပါ အစ္မ"
"ရပါတယ္ ရွင္"

"အစ္မက ဘာအလုပ္မ်ား လုပ္ပါသလဲ"
"အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ပါ"

"ေဟာဗ်ာ တူေနၿပီ၊ က်ေနာ္လည္း အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ပဲ"
"ဟုတ္လား"

"အစ္မက ဘာေရာင္းတာလဲ"
"အမ်ဳိးသမီး လစဥ္သံုးပစၥည္း"

"ဟာ... အလုပ္မွာလည္း အစ္မေနာက္က က်င္းပဲဗ်ဳိ"
"ဟင္... ရွင္က ဘာေရာင္းလို႔လဲ"

"အိမ္သာသံုး စကၠဴ"
"အမေလးေတာ္..."

vriety

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.