ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၃၃ ႏုိင္ငံက ဖုန္းေတြသံုးႏုိင္ေတာ့မည္..၊

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 9:08 PM

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၃ ႏိုင္ငံက မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ Orange ကုမၸဏီနဲ႔ International Roaming Service Agreement စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီလို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ အဲဒီ စာခ်ဳပ္မွာ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ အာဆီယံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၃ ႏုိင္ငံက ေအာ္ပေရတာ ၆၄ ဦးက ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနတဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္း ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ ယူလာတဲ့အခါ International Roaming စနစ္ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖုိ႔ ေအာရင့္ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ စနစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားရင္ ၃၃ ႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြ သူတို႔ဖုန္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာဖုန္းေတြ ႏုိင္ငံျခားမွာ သြားသံုးႏုိင္ဖို႔ကိုေတာ့ စမ္းသပ္ေနတဲ့အဆင့္ပဲ ရွိေသးတဲ့ အေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။
 
DVB Burmese 
 

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.