ဦးသိန္းစိန္(ျမန္မာႏူိင္ငံေတာ္သမၼတ)

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 5:19 PM

ဦးသိန္းစိန္ အေၾကာင္းကို ဗဟုသုတအေနနဲ႔ ေဖာ္ၿပေပးလုိက္ပါတယ္..၊


ဦးသိန္းစိန္သည္ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၀)ရက္ေန ့ ဧရာ၀တီတိုင္း ၊ ပုသိမ္ခရိုင္၊ ငပုေတာျမိဳ ့နယ္ ၊က်ံဳးတူး
ေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏မိဘမ်ားမွာ အဖဦးေမာင္ျဖိဳးႏွင့္ အမိေဒၚခင္ညႊန္ ့တို ့ျဖစ္သည္။သူသည္ ေမြးခ်င္း သံုးေယာက္တြင္ အငယ္ဆံုးျဖစ္ျပီး ငယ္စဥ္ကဆင္းဆင္းရဲရဲပညာသင္ခဲ ့ရသည္။ မိဘမ်ားမွာဆင္းရဲေသာေၾကာင့္ ေနာက္
ေဖးျခံထဲတြင္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျပီး ေစ်းေရာင္းကာသူကို ေက်ာင္းစာသင္ေပးခဲ ့ၾကသည္။ ထိုသို ့အားေပးေသာမိဘေၾကာင့္ သူ သည္ပညာကို ၾကိဳးစားေလ့လာသင္ယူခဲ ့သည္။ သူအတြတ္ေတာ့ထိုဆင္းရဲမူမွာ အၾကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမူျဖစ္ခဲ ့ေပသည္။
ဦးသိန္းစိန္သည္ ၁၉၀၆ခုႏွစ္ စစ္တကၠသိုလ္(၉)တြင္ ၀ိဇၨာဘြဲ ့ျဖင့္စစ္သင္တန္းဆင္းခဲ ့သည္။ ထိုေနာက္တပ္မ ေတာ္ထဲ၀င္ျပီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ သူဗိုလ္သင္တန္းတတ္ေရာက္စဥ္က မိဘမ်ားကလိုလိုလားလားမရွိခဲ ့ေပ။သို ့ေသာ္ လည္း သူဗိုလ္သင္တန္းဆင္းျပီးေနာက္တြင္မူ သူ၏မိဘမ်ားမွာ သူအတြတ္ဂုဏ္ယူတတ္လာၾကသည္။ သူသည္ ဒုဗိုလ္မႈဴးအ
ျဖစ္ ရွမ္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း အမွတ္(၁)တြင္္ တာ၀န္ယူခဲ ့ျပီး ၁၉၈၆ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မႈဴးၾကီးရာထူးအျဖစ္တို းျမွင့္ေပးျခင္းခံခဲ့ရ သည္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္မူဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈဴးၾကီးသန္းေရႊ၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ ့ရျပီး ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ၾကိဂံ အထူးေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႈဴးအျဖစ္ ရာထူးတိုးျမွင့္ခံရသည္။သူၾကိဂံေဒသကို တာ၀န္ယူထားရေသာအခ်ိန္တြင္ ဘိန္း
ဘုရင္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးခဲ ့ရသည္။ ထိုအျပင္နယ္စပ္ေဒသရွိ လူမ်ိဳးစုလက္နတ္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္း မ်ား ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ ့ေပသည္။
ဦးသိန္းစိန္သည္သမၼတျဖစ္လာခဲ ့ျပီးေနာက္ ႏူိင္ငံတကာခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ားကိုသြားခဲ ့သည္။ ထိုသို ့
ႏူိင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံလာရသည္ႏွင့္အမွ် သူသည္တိုင္းျပည္ေျပာင္းလဲမူအတြတ္အကၡရာျဖစ္လာသည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က သူသည္ေျပာင္းလဲမူကိုအမွန္တကယ္လိုလားေသာသူ ဟုဆိုခဲ ့သည္။ သူသည္ျပည္ပအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေလာက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးနာမည္ေက်ာ္ၾကားမူမရွိေသာ္လည္း သူသမၼတျဖစ္လာသည့္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာတ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစြမ္းကုန္လုပ္ကိုင္ခဲ ့ေသာၾကာင့္
ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ကမာၻေခၚင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားက အံၾသခ်ီးမႊမ္းခံရေသာသူျဖစ္သည္။
ဦးသိန္းစိန္သည္ျမန္မာႏူိင္ငံအတြတ္အားသြန္ခြန္စိုက္ၾကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း သူ၏က်န္းမာေရးကမူ အနည္းငယ္ညံဖ်င္းလွ်က္ရွိသည္။ သူသည္ႏွလံုးခုန္မမွန္ေသာေၾကာင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းထိန္းညီွစက္တပ္ဆင္ထားရေသာသူ
ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ ့သို ့က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာေနသည့္ၾကားကပင္သူသည္ျမန္မာႏူိင္ငံကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏူိင္ခဲ ့ေသာေၾကာင့္
အေမရိကန္မွထုတ္ေ၀ေသာ ေဖာရိန္းေပၚလစီမဂၢဇင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူပူးတြဲေဖာ္ျပခံရသည္။ သူသည္ ၂၀၁၃ ေရာက္သည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးတစ္ခ်ိဳ ့ကို အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ယင္းတို ့ေနရာတြင္ ဒုတိယ၀န္ၾကီးမ်ားအားခန္ ့အပ္တာ၀န္ေပးခဲ ့သည္။သူထိုကဲ ့သို ့လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ သန္ ့ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတစ္ရပ္အျဖစ္သို ့ေရာက္ရွိေအာင္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ထိုေနာက္ဦးသိန္းစိန္သည္ 22.4.2013 တြင္ ဘရာဇီးႏူိင္ငံမွ သမၼတေဟာင္း luizinacio lulada silva ႏွင့္အတူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကိုပူးတြဲလက္ခံရရွိခဲ ့သည္ ။ထိုအတြတ္သူက-ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္၍မရသကဲ့
သို ့ ဒီမိုကေရစီမရွိဘဲႏွင့္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏူိင္ေခ်။ ဒီမိုကေရစီဟူသည္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္သက္သက္ အေတြးအေခၚသက္သက္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္မိမိတို ့အေနျဖင့္ဒီမိုကေရစီအေျခခိုင္ရန္ ဒီမိုကေရစီအက်င့္ကိုစတင္တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ထိုေၾကာင့္ဒီမိုကေရစီစံႏူန္မ်ားျဖစ္ေသာညီမွ်မူ၊
တရားဥပေဒစိုးမိုးမူ၊ႏူိင္ငံေရးရင့္က်က္မူမ်ားကိုပ်ိဳးေထာင္ရမည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္သမၼတၾကီး၏ႏူိင္ငံေတာ္အေပၚထားေသာေမတၱာကို ျမင္ေတြ ့ေနရေပသည္။။ 

မူရင္းေရးသားသူ မင္းဆက္ေဝ ၏ အာေဘာ္အတိုင္း ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္။

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.