ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင္႔ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ႔ JBL Speaker Charger

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 9:19 PM

ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင္႔ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ႔ JBL Speaker Charger

 JBL တံဆိပ္ Portable Speaker ဟာ အျခား Speaker ေတြနဲ႔ မတူတဲ႔ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ႔ Portable Charger အေနနဲ႔ပါ အသံုးျပဳလို႔ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Cylinder ပံုစံနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ျပီး ေဒါင္လိုက္ျဖစ္ျဖစ္ အလ်ားလိုက္ျဖစ္ျဖစ္ ထားထားလို႔ရပါတယ္။ 12 နာရီ ဆက္တိုက္အသံုးျပဳႏိုင္တဲ႔ 6000 mAh Li-ion rechargeable battery ပါရွိပါတယ္။ အဲဒီ Battery ကေနတစ္ဆင္႔ Charger အေနနဲ႔ပါ အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။ LED မီးျဖင္႔ recharging ကို အခ်က္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Speaker အတြက္ကိုေတာ႔ bluetooth ျဖင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးအေနနဲ႔ $169 ျဖင္႔ ေရာင္းခ်ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ChargeGrn_sq_010_wht_dv535x535

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.