နတ္ၿပည္မွာ ခ်က္ထိုးဖို႔ အေဖာ္မရွိမွာစုိးလို႔ အေဖာ္ေခၚသြားသတဲ့ :P

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 2:43 PM

ဒီဇင္ဘာ ၃၀။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ဇီက်င္းျပည္နယ္မွ  အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ လုိင္အုိအမည္ရွိ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ စစ္တုရင္ အတူကစားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သူ႔ကုိယ္သူ အဆံုးမစီရင္မီ အိမ္္နီးခ်င္းကုိ အရင္သတ္ခဲ့ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၇ရက္ထုတ္ ရွန္ဟုိ္င္းေန႕စဥ္ သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လိုင္အုိ၏ ေသတမ္းစာတြင္ သူ၏ စစ္တုရင္ ကစားေဖာ္္ အသက္ ၅၇နွစ္အရြယ္ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြကုိ  သူကုိယ္တုိင္ သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံထားသည္။ ထုိသူ၏ အေလာင္းကုိ အိမ္ပုိင္ရွင္အမ်ဴိးသမီးက အိမ္ငွားထံ သြားေရာက္လည္ပတ္ အခန္းအတြင္း၌ ေသဆံုးေနသည္ကုိ  ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခန္းတြင္မူ လုိင္အုိ၏ အေလာင္းကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အိမ္္နီးခ်င္း၏ အေလာင္းတြင္ လည္ပင္းညွစ္ထားေသာ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရၿပီး လုိင္အုိအနီးတြင္မူ ေသတမ္းစာႏွင့္ ေဆး၀ါးအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရသည္ ။ ေသတမ္းစာအရ လုိင္အုိသည္ မိသားစုျပႆနာေၾကာင့္ ကိုယ္ကုိယ့္ကုိယ္ သတ္ေသ၇န္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေနာင္ဘ၀တြင္ တစ္ကိုယ္တည္း အထီးက်န္ေနမည္ကုိ စုိးရိမ္သည့္အတြက္ စစ္တုရင္ ကစားေဖာ္ကုိ သတ္လုိက္ရသည္ဟု ဆုိထားသည္။အိမ္ရွင္ အမ်ဳိးသမီး၏ အဆုိအရ လုိင္အုိသည္ ယခင္ကတညး္က မူမမွန္သည့္ အသြင္ေပၚေနၿပီး ေပါင္းသင္ဆက္ ဆံရခက္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

Ref: AP
Shared  @The Myanma Age 

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.