ကမာၻ႔အတုိဆံုး ဇာတ္လမ္း

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 3:33 PM

ီဇာတ္ကားရဲ့ေခါင္းစဥ္ကို A Boy and His Atom လို႔အမည္ေပးထား ပါတယ္။
ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းတိုေလး တစ္ခုပါ..၊

၁ မိနစ္ သာၾကာၿမင့္ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ၁မိနစ္ အတြင္းမွာ ျပသသြားတဲ့ ကာတြန္း ရုပ္ကေလးနဲ႔ သူ႔ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈနဲနဲပဲပါတာပါ..၊
ဇာတ္ကား၏ ဆိုလိုရင္းကို စဥ္းစားေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ျပသထားျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္..။
ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္..၊


Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.