ဒိုင္ႏိုေဆာနဲ႔ တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ London က ရွဥ့္ ☺

Posted by Black Magic | Posted in , , | Posted on 9:29 PM


Epic battle: A squirrel uses it natural wiliness to get the drop on his ferocious T-Rex opponent in this hilarious set of pictures
လန္ဒန္၊ Teddington ျမိဳ႕နယ္က ဓာတ္ပံုဆရာ Max Ellis ရဲ႕ ျခံဝိုင္းထဲ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

T-Rex ( ဒိုင္ႏိုေဆာ) အရုပ္ေသးေလး တစ္ရုပ္ကို ပန္းျခံတစ္ေနရာမွာ ေထာင္ထားျပိး သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အစာ အနည္းငယ္ ခ်ထား ပါတယ္။

ခ်ဥ့္ငယ္ေလး အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အစာလုဖက္ အေကာင္တစ္ေကာင္လို႔ ထင္သြား ျပီး အရင္ဆံုး တိတ္တဆိတ္ခ်ဥ္းကပ္ ပါတယ္။ ေဘးပတ္လည္ ၾကည့္ျပီး ယခုလို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ ပါတယ္။ ယခုလို ခ်စ္စဖြယ္ ဓာတ္ပံု မ်ားကို ဓာတ္ပံု ဆရာ Max Ellis ဟာ ေသခ်ာ ရိုက္ကူး ႏိုင္ခဲ့ျပီး လက္တေလာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ေရပန္းစား ေနပါတယ္။

ဒိုင္ႏိုေဆာ အရုပ္ငယ္ကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ရွဥ့္ရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြကို ေအာက္မွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္..၊
Offical Link မွာလည္း ဝင္ၾကည့္ရွု ႏိုင္ပါတယ္။
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2556013/That-never-happened-Jurassic-Park-Feisty-squirrel-runs-rings-ferocious-tiny-T-Rex-garden-showdown.html

I'm not scared of you: The scenes were captured using a T-Rex model and food to lure out the squirrel. They were captured by illustrator Max Ellis

Brave stand: 'The squirrel was a bit nervous at first, as I suppose he hadn't seen a Tyrannosaur before,' said Mr Ellis

Duck! In this photo, the rodent appears to be avoiding the powerful crushing jaw of the dinosaur


Fearless: The squirrel gets up close and personal with the T-Rex, which could generate an estimated 60,000 Newtons - equivalent to a medium-sized elephant sitting on you - with its back teeth


Credit - Yoe Yar Lay

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.