ပံုစံသစ္ေၿပာင္းေတာ့မယ့္ Twitter

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 11:45 PM

512x512_20140217_211429_110.jpg

Mashable

လူမႈကြန္ရက္၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Twitter က Facebook သြင္ျပင္ပံုစံ ဒီဇုိင္းသစ္တစ္ခုကို ေျပာင္း လဲေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု Mashable သတင္းက ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

Mashable ၏ အယ္ဒီတာမ်ားကTwitter ၏ home page ကို Facebook အသြင္ေျပာင္းလဲထားသည္ကို စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီဒုတိယအပတ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Twitter ၏ profile စာမ်က္ ႏွာတြင္ အသံုးျပဳသူ၏ ဓာတ္ပံုအေသးႏွင့္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းတုိ႔ကို စာမ်က္ႏွာ၏ ဘယ္ဘက္အျခမ္းတြင္ ျမင့္ေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေခါင္းစီးဓာတ္ပံုေနရာကိုလည္းခ်ဲ႕ထားေၾကာင္း ၎တုိ႔က ဆုိခဲ့သည္။

Twitte က ထုိကဲ့သို႔ဒီဇုိင္းေျပာင္းလဲမႈမွာ Desktop ဗားရွင္းမ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး tweets မ်ား ပိုမိုျပဳ လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း Mashable က ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီက အသံုးျပဳသူမ်ား ကို tweet လုပ္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ Facebook အသံုးျပဳေလ့ရွိသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ လည္း ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ tweet က ဒီဇုိင္းေျပာင္းလဲမႈကို က်ယ္ျပန္႔စြာသတင္းမထုတ္ျပန္ေသးေသာ္လည္း သံုးစြဲသူ အသစ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သိသာခဲ့သည္။ Twitter နည္းတူ ဒီဇုိင္းေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ နာမည္ႀကီး၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားမွာ The Wire ႏွင့္ Business Insider တုိ႔ျဖစ္သည္။

Twitte အသံုးျပဳမႈမွာ သံုးစြဲသူအသစ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲေတြ႕ေစႏုိင္ေၾကာင္းကို ကုမၸဏီ၏ စီနီယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

ယခုလုိဒီဇုိင္းေျပာင္းလဲရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားအေပၚ Twitter အသံုးျပဳသူအခ်ဳိ႕က မေက်မနပ္ျဖစ္လ်က္ ရွိေနၾကၿပီး ၎တို႔မွာ Twitter အား Facebook ႏွင့္ ပံုစံဆင္တူရန္ အလိုမရွိေၾကာင္းကို ၎တုိ႔၏ Twitter စာမ်က္ႏွာထက္၌ ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့ၾကသည္။
Credit: Mizzima
Shared From Myanmar Latest News

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.