ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုးအား ေဒၚလာ ၄ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

Posted by Black Magic | Posted in | Posted on 1:00 PMအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေတာင္ပိုင္းဒါကိုတာျပည္နယ္အတြင္းမွ Swett , SD အမည္ရ
ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕အား ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူမွ ေဒၚလာေလးသိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်လိုေၾကာင္း ယူပီအိုင္
သတင္းဌာနက ဇြန္လ၃၀ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းၿမိဳ႕ေလးကို ပိုင္ဆိုင္သူမွာ လန္ဆာဘန္ဆန္ ဆိုသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၎၏ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို အာ႐ံုစူးစိုက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါၿမိဳ႕ေလးကို ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ရျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

၆ဧကေက်ာ္ က်ယ္၀န္းေသာ အဆိုပါၿမိဳ႕ကေလးသည္ ဘန္းနက္ေကာင္တီ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း
တည္ရွိၿပီး ဘားတစ္ခု၊ ကားျပင္စက္႐ံုတစ္ခု၊ ယာဥ္ေနာက္တြဲသံုးခုႏွင့္ အိမ္တစ္လံုးသာရွိေသာ
ၿမိဳ႕ငယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၀ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါၿမိဳ႕ကေလး၌ စာတိုက္တစ္တိုက္၊ ကုန္စံုဆိုင္
တစ္ဆိုင္ႏွင့္ အိမ္အနည္းငယ္ရွိခဲ့ၿပီး လူဦးေရ(၄၀)ခန္႔ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

"ကြ်န္ေတာ္ေျပာသလိုပဲ ဒီၿမိဳ႕ကိုေရာင္းတဲ့ေနရာမွာ အစြံမထုတ္ႏိုင္တာကို ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္
လာၿပီ။ ဒီတစ္ႏွစ္၀ယ္မယ့္သူ ေပၚမလာဘူးဆိုရင္ ေနာက္ႏွစ္အထိေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္လက္ထဲမွာ
ေအာင္းရဦးမယ္" ဟု ၎က Rapid City (S.D.) ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ အဆိုပါၿမိဳ႕ကေလး၌ ၎၏ဇနီးႏွင့္ လင္ဆာတို႔ႏွစ္ဦးတည္းသာ ေနထိုင္လ်က္
ရွိၾကသည္။
Credti To The Myanmar Times

Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.