အ၀တ္ဗလာျဖင့္ ေရကူးၿပိဳင္ပြဲ

Posted by Black Magic | Posted in , | Posted on 12:35 PM


နယူး ဇီလန္ ႏုိင္ငံ၊ ဂစ္ေဘာ္နီ ပင္လယ္ ကမ္းေျခ မွာ က်င္းပျပဳ လုပ္ ခဲ့ တဲ့ အ၀တ္ ဗလာ ေရကူး ပြဲ ေတာ္ ကို လူေပါင္း (၇၄၅)ဦး ၀င္ ေရာက္ ဆင္ႏႊဲ ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အ၀တ္ ဗလာ နဲ႔ ေရကူး ခဲ့ရာ မွ လူ အမ်ား ဆံုး အ ျဖစ္ မွတ္တမ္း တင္ျခင္း ခံခဲ့ ရပါ တယ္။ နယူး ဇီလန္ အေရွ႕ ေျမာက္ ပိုင္း မွာ ရွိ တဲ့ ပင္လယ္ ကမ္းေျခ မွာ သာ ယာတဲ့ရာသီ ဥတုရွိခ်ိန္ အ၀တ္ဗလာနဲ႔လူေပါင္း ၇၄၅ ဦး ဟာ ေရကူးျခင္း ျပဳလုပ္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ပြဲ ေတာ္ ကို နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတ၀န္းမွ လာေရာက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကမာၻ စံခ်ိန္အျဖစ္ ဂင္းနစ္ အဖြဲ႕က မွတ္တမ္း တင္ျခင္းခံရလိမ့္မယ္လို႔ ၿပိဳင္ ပြဲက်င္းပသူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။

ဒီပင္ လယ္ ကမ္းေျခ မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က အ၀တ္ ဗလာနဲ႔ လူေပါင္း ၅၀၆ ဦး ေရကူးၿပီး ကမာၻ ့စံခ်ိန္ တင္ ထား ေပမယ့္ ဇူလိုင္လအေရာက္ မွာေတာ့ စပိန္ ႏုိင္ငံ၊ ဗီရာ ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ပင္လယ္ ကမ္း ေျခ မွာ အ၀တ္ ဗလာ နဲ႕လူေပါင္း ၇၂၉ ဦး က စံခ်ိန္သစ္တစ္ရပ္ တင္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အ၀တ္ဗလာနဲ႔လူေပါင္း ၇၄၅ ဦး ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲကာ ကမာၻ ့စံခ်ိန္ျပန္တင္ႏုိင္ဖုိ႔လိုအပ္တဲ့ အေထာက္ အထား ေတြျဖစ္တဲ့ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းနဲ႔ ဓာတ္ပံုတို႔ကို ဂင္း နစ္ ကမာၻ ့စံခ်ိန္အဖြဲ႕ႀကီးထံ ေပးပို႔လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက လူအမ်ားအျပား အ၀တ္ ဗလာနဲ႔ လာေရာက္ဆင္ႏႊဲၾက မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ လူေပါင္း ၇၄၅ ဦးရဲ႕ အ၀တ္ဗ လာ ပံု ရိပ္ ေတြ ဟာ အမွတ္တရအျဖစ္ ရွိသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
By Messenger


Comments (0)

လိုခ်င္တာရွိရင္ေအာ္ခဲ့ေနာ္ !

Don't Forget to Like & Follow

Daily Email Updates
Subscribe to Get Latest Updates Free


Powered By:

Black Magic © 2013 - All Rights Reserved.